Πλαστικός Χειρουργός

Πίνακας Περιεχομένων

Σύντομο βιογραφικό


Πλαστικός Χειρουργός Επανορθωτικός και Αισθητικός Χειρουργός

  • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
  • Ph.D. “Πειραματική Χειρουργική, Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική ” ΕΚΠΑ
  • M.Sc. “Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική” ΕΚΠΑ Ιατρική Σχολή Αθηνών
  • Ειδικευόμενος Πλαστικός Χειρουργός, Κλινική  Πλαστικής Χειρουργικής, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA. Prof. E. Olafson , Prof. J. Pribaz (Harvard School of Medicine Plastic Surgery Training Program)
  • Ειδικευόμενος Πλαστικός Χειρουργός, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
  • Ειδικευμένος Πλαστικός Χειρουργός, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
  • Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
  • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, ΒΠΧΚ – Λαϊκό Νοσοκομείο
  • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Μονάδα Μεταμόσχευσης, Λαϊκό Νοσοκομείο


Δρ. Φώτης Φίλιππος Καραντώνης

Ως Πλαστικός Χειρουργός ανέκαθεν υποστήριζα ότι η χειρουργική παρέμβαση πρέπει να είναι ελάχιστη ώστε να επιτευχθεί άρτιο αποτέλεσμα.

Η άποψη αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την εκπαίδευση μου ως Πλαστικός Χειρουργός στο φημισμένο Brigham and Women’s Hospital της Ιατρικής Σχολής του Harvard, Boston MA, USA, δίπλα στον καθηγητή Dr.J.Pribaz (πρωτοπόρος των μεταμοσχεύσεων προσώπου).

Από την εποχή εκπόνησης της Διδακτορικής μου Διατριβής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών πάντα υποστήριζα την Ελάχιστη Παρέμβαση στον οργανισμό.

Έτσι, στην καθημερινή πράξη οι ασθενείς να αναρρώνουν ταχύτατα με ελάχιστο αν όχι μηδενικό πόνο.

Ας μιλήσουν οι αριθμοί!

Διακρίσεις και βραβεία

Όλες οι διακρίσεις και τα βραβεία στην ιατρική μου σταδιοδρομία

Έτη προϋπηρεσίας

Δημοσιεύσεις

Βραβεία

Έτη διδασκαλίας