Αυξητικη στηθους

Αυξητική στήθους με ενθέματα ή με αυτόλογο λίπος

Αυξητικη στηθους με λίπος ή με προθέσεις σιλικόνης

Αυξητική στήθους με ενθέματα

αυξητικη στηθουσ

Αυξητική μαστών με ενθέματα

Πλαστικη στηθους – Αυξητική στήθους (με ενθέματα)

Η πλαστική αυξητική στήθους ενδείκνυται για νεαρές κυρίως κοπέλες οι οποίες έχουν μικρότερο από το επιθυμητό μέγεθος στήθους και θα ήθελαν να βελτιώσουν την εικόνα τους. Φυσικά, η αυξητική στήθους εφαρμόζεται και σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή για λόγους υγείας, για αισθητικούς, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους.

Αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος

Η αυξητικη στηθους με αυτόλογο λίπος συνδιάζεται με λιποαναρρόφηση ώστε να πάρουμε το απαραίτητο λίπος το οποίο και επεξεργαζόμαστε. Στη συνέχεια το λίπος τοποθετείται σε 3D πλάνο στους μαστούς ωστέ να δώσει το απαραίτητο σχήμα και μάζα. Είναι μέθοδος που έχει σκοπό να αυξήσει το μαστό κατά 300κεκ περίπου. Περισσότερη μάζα μοσχεύματος λίπους δυστυχώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί καθώς αυξάνεται το ποσοστό λιποκυττάρων που αποπίπτουν χωρίς κανένα όφελος. Σε διάρκεια ενός έτους ένα ποσοστό απορροφάται (30-40%).

Η αυξητική μαστών μπορεί να επαναληφθεί ώστε η τελική μάζα του μαστού να πλησιάζει τα 400-500 κεκ αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναι για κάποια που επιθυμεί με μια επέμβαση ένα πολύ πλούσιο μπούστο.

Σε αρκετές περιπτώσεις η αυξητικη στηθους με λιπομεταφορά συνδιάζεται με μια λιποαναρρόφηση για τη σμίλευση του σώματος και όχι μόνο για να λάβουμε το λίπος σαν μόσχευμα. Όπως σε κάθε αυξητική μαστών η ασθενής φοράει ειδικό αθλητικό μπουστάκι για περίπου ένα μήνα.

Η αυξητική μαστών αυτή συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση ώστε να πάρουμε το απαραίτητο λίπος το οποίο και επεξεργαζόμαστε. Στη συνέχεια το λίπος τοποθετείται σε 3D πλάνο στους μαστούς ωστέ να δώσει το απαραίτητο σχήμα και μάζα. Είναι μέθοδος που έχει σκοπό να αυξήσει το μαστό κατά 300κεκ περίπου. Περισσότερη μάζα μοσχεύματος λίπους δυστυχώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί καθώς αυξάνεται το ποσοστό λιποκυττάρων που αποπίπτουν χωρίς κανένα όφελος. Σε διάρκεια ενός έτους ένα ποσοστό απορροφάται (30-40%).

Πλαστική στήθους

Η πλαστική στήθους ή αυξητικη στηθους είναι ένας ευρύς όρος ο οποίος περιγράφει διαφορετικές επεμβάσεις για να βελτιωθεί ένα στήθος και να γίνει αισθητικά άρτιο για την γυναίκα. Οι πλειοψηφία των γυναικών προσέρχονται και ζητούν μια αύξηση στήθους, ανόρθωση στήθους, μείωση στήθους και την αποκατάσταση της συμμετρίας. Όλες οι προαναφερθείσες βελτιώσεις πραγματοποιούνται με την πλαστική στήθους.

Σε τι αφορά η πλαστική στήθους

Η πραγματικότητα όμως είναι πως άλλη είναι η επέμβαση για την αύξηση, άλλη για την μείωση στήθους και άλλη για την ανόρθωση στήθους. Η ανισομαστία συνήθως διορθώνεται με ένα συνδυασμό των προηγούμενων επεμβάσεων. Περαιτέρω, η αύξηση του στήθους επιτυγχάνεται με τον κλασικό τρόπο δηλαδή τα ενθέματα σιλικόνης αλλά και με λιπομεταφορά του λίπους της ασθενούς από μια περιοχή που περισσεύει στο στήθος. Σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης θα πρέπει ο Πλαστικός Χειρουργός να καθοδηγεί την ενδιαφερόμενη προβάλλοντας τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε μεθόδου.

Ο Δρ. Καραντώνης υπήρξε πάντα πιστός στη θεμέλιο αρχή στην οποία στηρίζεται η Πλαστική Χειρουργική. Στην Πλαστική Χειρουργική πάντα προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τους ιστούς με όμοιους ιστούς από άλλα σημεία του σώματος.

Ο Πλαστικός Χειρουργός μετά την πολυετή εκπαίδευσή του αντιλαμβάνεται εύκολα σε κάθε πρόβλημα λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ποια επανόρθωση θα προσφέρει φυσικό αποτέλεσμα. Η πεποίθηση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά μετά την μετεκπαίδευση του Δρ. Καραντώνη στο Brigham and Women’s Hospital της Βοστόνης όπου και έλαβε μέρος της ειδικότητά του στην Πλαστική Χειρουργική.

Στην παραμονή του στο νοσοκομείο αυτό μετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευόμενων Πλαστικών Χειρουργών της Ιατρικής Σχολής Harvard. Ο Δρ. Καραντώνης με την έκθεση του σε εκπαίδευση τόσων υψηλών απαιτήσεων εξελίχθηκε σε υπέρμαχο της λογικής substitute tissues with same tissues.

Έτσι, η αισθητική Πλαστική Χειρουργική για τον ίδιο αποτελεί ένα μέρος της Επανορθωτικής Χειρουργικής με τη διαφορά ότι στην αισθητική Πλαστική Χειρουργική χειριζόμαστε υγιείς ιστούς. Είναι εύλογο ότι εφόσον η ασθενής δεν επιθυμεί για παράδειγμα τοποθέτηση ξένου σώματος για την αυξητικη στηθους ο Δρ. Καραντώνης θα είναι ο πρώτος που θα συμφωνήσει και θα προτείνει την αυξητικη στηθους με αυτόλογο λίπος.

Σημαντικό να γνωρίζετε

Λέγοντας τα παραπάνω δεν εννοείται ότι στην πλαστική στήθους μια τεχνική υπερέχει σε κάθε περίπτωση της άλλης αλλά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν γυναίκες στις οποίες ένα ένθεμα σιλικόνης με όποια τεχνική και να το τοποθετήσεις θα δίνει ένα φτωχό αισθητικό αποτέλεσμα ενώ αντιθέτως μια αυξητικη στηθους με αυτόλογο λίπος στην ίδια θα ταίριαζε πολύ όμορφα. Το ίδιο ισχύει και ανάστροφα.

Περαιτέρω, σε μια γυναίκα που αναζητά μια πλαστική στήθους και η οποία έχει μια χαλάρωση του στήθους και πτώση, ο Πλαστικός Χειρουργός πάντα πρέπει να προτείνει την ανόρθωση στήθους ως λύση.

Η τοποθέτηση ενθέματος με σκοπό την αύξηση και συνάμα την ανόρθωση στήθους δεν επιφέρει πάντα ευεργετικά αποτελέσματα. Η ανόρθωση στήθους που προκαλεί ένα ένθεμα δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των 2 – 3 εκατοστών. Ο καλός Πλαστικός Χειρουργός πρώτα γνωρίζει και εξηγεί τις ενδείξεις ανά περίπτωση και μετά την τεχνική της επέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση όσο και άρτια να είναι η τεχνική σε μία επέμβαση πρέπει και να είναι η ενδεδειγμένη. Λάθος εφαρμογές οδηγούν πολλές φορές την ασθενή αλλά και τον Πλαστικό Χειρουργό σε λάθη τα οποία είναι εύλογο ότι διορθώνονται με επανεπέμβαση. Οδηγός στην επιτυχία είναι η κατάλληλη καθοδήγηση της ασθενούς και η επιλογή από τον Πλαστικό Χειρουργό σε συνεργασία με την ασθενή της κατάλληλης λύσης σε κάθε πρόβλημα.

Πλαστικη στηθους – Αυξητική στήθους (με ενθέματα)

Η συνηθέστερη μέθοδος στην πλαστικη στηθους αυξητικη στηθους είναι η τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης, τα οποία έχουν επιλεγεί ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και επιθυμίες της ασθενούς.

Προεγχειρητικά, εκτός από τον κλασσικό έλεγχο, η ασθενής υποβάλλεται σε μαστογραφία για να αποκλειστεί οποιαδήποτε άλλη παθολογία των μαστών. Η πλαστικη στηθους απαιτεί γενική αναισθησία. Η διάρκειά της είναι 1-2 ώρες.

Στην πλαστικη στηθους ( αυξητικη στηθους ) ανάλογα με την τεχνική που θα επιλεγεί, οι τομές γίνονται είτε στην υπομάστια αύλακα, είτε πέριξ της θηλαίας άλω, έτσι ώστε αυτές να είναι δυσδιάκριτες.

Που τοποθετείτε το ένθεμα

Εξειδικευμένη τεχνική

Στην πλαστικη στηθους ( αυξητικη στηθους ) με ενθέματα σιλικόνης η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται είτε κάτω από τον μαζικό αδένα, είτε κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ ή ακόμη καλύτερα κάτω από τον μυ αλλά και τον υπάρχοντα μαζικό αδένα (dual plane).

Μετεγχειρητικά

Εξειδικευμένη τεχνική

Μετά την αυξητικη στηθους, η ασθενής καλείται να φορά έναν ειδικό στηθόδεσμο για να στηρίζει σωστά το στήθος. Μετά τη πλαστικη στηθους με ενθέματα συνιστάται η αποχή από έντονη άσκηση για έναν μήνα, ενώ η επιστροφή στην εργασία εκτιμάται στις 5 έως 10 ημέρες, ανάλογα με την βαρύτητα της εργασίας. Η αυξητικη στηθους (πλαστικη στηθους) μπορεί να εκτελεστεί ανεξάρτητα με την πιθανότητα εγκυμοσύνης, αφού η γυναίκα είναι απόλυτα ικανή να θηλάσει μετά από μία τέτοια επέμβαση.

Subfascial τεχνική

Εξειδικευμένη τεχνική

Στην subfascial πλαστικη στηθους (αυξητική στήθους) τα ενθέματα τοποθετούνται κάτω από τη περιτονία του θωρακικού μυός. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απόλυτα φυσικό. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο πλαστικός χειρουργός δεν επεμβαίνει στην ανατομία του μαζικού αδένα όταν δημιουργεί την ‘’τσέπη’’ και η διαδικασία είναι ατραυματική. Πρόκειται για μια τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των παλαιότερων τεχνικών χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα τους. Το αποτέλεσμα είναι πολύ φυσικό και σχεδόν δε φαίνεται ότι έχει γίνει αυξητικη στηθους ακόμα και με ψηλάφηση.

Έτσι:

 • Ο πόνος ελαχιστοποιείται
 • Η ανάρρωση είναι άμεση
 • Το σχήμα του μαστού είναι πιο φυσικό αφού η περιτονία καλύπτει το ένθεμα
 • Επειδή το ένθεμα δεν έρχεται σε επαφή με το μαστό, ελαττώνεται η πιθανότητα σχηματισμού ρικνωτικής κάψας

Ποια τα είδη των ενθεμάτων

Εξειδικευμένη τεχνική

Στην αυξητική στήθους τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε αυτά που περιέχουν σιλικόνη και αυτά που περιέχουν φυσιολογικό ορό. Και τα δύο είναι εξίσου ασφαλή. Επιπλέον χωρίζονται σε στρογγυλά και σε ανατομικά.

Πού τοποθετούνται τα ενθέματα

Εξειδικευμένη τεχνική

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων στην πλαστικη στηθους :

 • Αυξητικη στηθους πάνω από τους μύες και κάτω από τον υπάρχοντα μαστό
 • Αυξητικη στηθους κάτω από τους μύες
 • Αυξητικη στηθους Dual plane: το μισό πάνω και το μισό κάτω
 • Αυξητικη στηθους Subfascial: κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός.

Οι δύο τελευταίες αποτελούν τις νέες τεχνικές για την αυξητικη στηθους με περισσότερα πλεονεκτήματα από τις προηγούμενες. Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός πρέπει αν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις τεχνικές για να αποφασίσει ποια τεχνική πρέπει να εφαρμόσει. Σημαντικός παράγοντας για επιτυχή πλαστικη στηθους είναι και τα χαρακτηριστικά του μαστού όπως το πάχος, η βάση του κτλ , τα οποία λαμβάνονται υπόψη για να επιλεγεί τελικά το είδος του ενθέματος και το επίπεδο τοποθέτησης.

Ποια η διαφορά μεταξύ ανατομικών και στρογγυλών ενθεμάτων

Εξειδικευμένη τεχνική

Ανατομικά ή Στρογγυλά?

Τα ενθέματα σιλικόνης χωρίζονται σε ανατομικά και στρογγυλά. Τα στρογγυλά διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου βαθμού προβολής. Τα ανατομικά ενθέματα εκτός από αυτή τη διάκριση, χωρίζονται και με βάση το διαφορετικό ύψος, που μπορεί να είναι μικρότερο, ίδιο ή μεγαλύτερο από το πλάτος τους.

Τα ανατομικά ενθέματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους γιατί η ‘’τσέπη’’ που γίνεται από τον χειρουργό είναι στενότερη για να αποφευκτεί ενδεχόμενη στροφή τους. Στα πλεονεκτήματά των νεότερων ενθεμάτων (στρογγυλών και ανατομικών) συγκαταλέγονται η τεχνολογική κατασκευή τους και η πυκνότητα της σιλικόνης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αυξητικής στήθους με λιπομεταφορά

Πλεονεκτήματα

Είναι φυσικό εάν έχετε επιφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση ξένων σωμάτων στο σώμα σας, η αυξητική στήθους με λιπομεταφορά να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε τη διαδικασία χωρίς ενθέματα σιλικόνης. Επιπλέον, επειδή το λίπος είναι εντελώς φυσικό, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν το στήθος σας θα φαίνεται ή αν θα το αισθάνεστε ψεύτικο.

Όλο το σώμα σας αναδιαμορφώνεται – αφού αφαιρείται λίπος από άλλα μέρη του σώματος, τότε θα έχετε διπλό όφελος. Χάνετε λίπος σε μέρη που πιθανό να θέλετε να χάσετε ούτως ή άλλως και κερδίζετε μεγαλύτερους μαστούς. Λόγω της λιποαναρρόφησης θα καταλήξετε με μια πιο επίπεδη κοιλιά ή ψωμάκια και φυσικά μεγαλύτερο στήθος.

Στην αυξητικη στηθους με λιπομεταφορά δεν υπάρχουν ουλές – κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς λίπους, το λίπος μπαίνει στο στήθος σας με πολύ μικρές οπές 2 χιλιοστών. Αυτές οι μικροσκοπικές τομές δεν αφήνουν ουσιαστικά σημάδια, γεγονός που αυξάνει την τέλεια φυσική εμφάνιση.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις επιπλοκές από τα εμφυτεύματα – τα εμφυτεύματα έρχονται με τους κινδύνους ρήξης ή μετατόπισης, τα οποία όλα μπορούν να έχουν κάποιες παρενέργειες και αναθεωρητικές επεμβάσεις.

Μειονεκτήματα

Με τη διαδικασία της αυξητικής στήθους με λιπομεταφορά, μπορείτε να ενισχύσετε το στήθος σας μόνο κατά 300 περίπου cc. Έτσι, εάν ελπίζετε για μεγαλύτερη βελτίωση, αυτή η διαδικασία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για εσάς.
Το λίπος μπορεί να απορροφηθεί παρότι εφαρμόζεται κατά αυτήν τη διαδικασία κάθε τεχνική ώστε να μείνει όσο περισσότερο λίπος είναι εφικτό.
Αν υπάρχει μεγάλη πτώση των μαστών δεν είναι εφικτή η ανόρθωσή τους χωρίς την προσθήκη άλλης τεχνικής μαστοπηξίας. Επιπλέον, τα εμφυτεύματα προσφέρουν συνήθως μια ανυψωμένη εμφάνιση που δεν παρέχει η μεταφορά λίπους.
Η αυξητική στήθους με λιπομεταφορά κοστίζει λίγο περισσότερο – αφού λαμβάνετε δύο επεμβάσεις (λιποαναρρόφηση και αύξηση μαστού).

Eπιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων στην αυξητικη στηθους

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων στην πλαστικη στηθους :

 • Αυξητικη στηθους πάνω από τους μύες και κάτω από τον υπάρχοντα μαστό
 • Αυξητικη στηθους κάτω από τους μύες
 • Αυξητικη στηθους Dual plane: το μισό πάνω και το μισό κάτω
 • Αυξητικη στηθους Subfascial: κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός.

Οι δύο τελευταίες αποτελούν τις νέες τεχνικές για την αυξητικη στηθους με περισσότερα πλεονεκτήματα από τις προηγούμενες. Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός πρέπει αν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις τεχνικές για να αποφασίσει ποια τεχνική πρέπει να εφαρμόσει. Σημαντικός παράγοντας για επιτυχή πλαστικη στηθους είναι και τα χαρακτηριστικά του μαστού όπως το πάχος, η βάση του κτλ , τ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επέμβαση
Αυξητική Στήθους

Διάρκεια ανάρρωσης
1-2 εβδομάδες