Πλαστικη στηθους – Αυξητική στήθους (με ενθέματα)

Title:

Description:

Πλαστικη στηθους – Αυξητική στήθους (με ενθέματα)

Η πλαστική αυξητική στήθους ενδείκνυται για νεαρές κυρίως κοπέλες οι οποίες έχουν μικρότερο από το επιθυμητό μέγεθος στήθους και θα ήθελαν να βελτιώσουν την εικόνα τους. Φυσικά, η αυξητική στήθους εφαρμόζεται και σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή για λόγους υγείας, για αισθητικούς, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους.

Αυξητική στήθους
Αυξητική στήθους με ενθέματα

Πλαστικη στηθους – Αυξητική στήθους (με ενθέματα)


Πλαστική στήθους

Η πλαστική στήθους ή αυξητική στήθους είναι ένας ευρύς όρος ο οποίος περιγράφει διαφορετικές επεμβάσεις για να βελτιωθεί ένα στήθος και να γίνει αισθητικά άρτιο για την γυναίκα. Οι πλειοψηφία των γυναικών προσέρχονται και ζητούν μια αύξηση στήθους, ανόρθωση στήθους, μείωση στήθους και την αποκατάσταση της συμμετρίας. Όλες οι προαναφερθείσες βελτιώσεις πραγματοποιούνται με την πλαστική στήθους.

Σε τι αφορά η πλαστική στήθους

Η πραγματικότητα όμως είναι πως άλλη είναι η επέμβαση για την αύξηση, άλλη για την μείωση στήθους και άλλη για την ανόρθωση στήθους. Η ανισομαστία συνήθως διορθώνεται με ένα συνδυασμό των προηγούμενων επεμβάσεων. Περαιτέρω, η αύξηση του στήθους επιτυγχάνεται με τον κλασικό τρόπο δηλαδή τα ενθέματα σιλικόνης αλλά και με λιπομεταφορά του λίπους της ασθενούς από μια περιοχή που περισσεύει στο στήθος. Σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης θα πρέπει ο Πλαστικός Χειρουργός να καθοδηγεί την ενδιαφερόμενη προβάλλοντας τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε μεθόδου.

Ο Δρ. Καραντώνης υπήρξε πάντα πιστός στη θεμέλιο αρχή στην οποία στηρίζεται η Πλαστική Χειρουργική. Στην Πλαστική Χειρουργική πάντα προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τους ιστούς με όμοιους ιστούς από άλλα σημεία του σώματος.

Ο Πλαστικός Χειρουργός μετά την πολυετή εκπαίδευσή του αντιλαμβάνεται εύκολα σε κάθε πρόβλημα λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ποια επανόρθωση θα προσφέρει φυσικό αποτέλεσμα. Η πεποίθηση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά μετά την μετεκπαίδευση του Δρ. Καραντώνη στο Brigham and Women’s Hospital της Βοστόνης όπου και έλαβε μέρος της ειδικότητά του στην Πλαστική Χειρουργική.

Στην παραμονή του στο νοσοκομείο αυτό μετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευόμενων Πλαστικών Χειρουργών της Ιατρικής Σχολής Harvard. Ο Δρ. Καραντώνης με την έκθεση του σε εκπαίδευση τόσων υψηλών απαιτήσεων εξελίχθηκε σε υπέρμαχο της λογικής substitute tissues with same tissues.

Έτσι, η αισθητική Πλαστική Χειρουργική για τον ίδιο αποτελεί ένα μέρος της Επανορθωτικής Χειρουργικής με τη διαφορά ότι στην αισθητική Πλαστική Χειρουργική χειριζόμαστε υγιείς ιστούς. Είναι εύλογο ότι εφόσον η ασθενής δεν επιθυμεί για παράδειγμα τοποθέτηση ξένου σώματος για την αυξητική στήθους ο Δρ. Καραντώνης θα είναι ο πρώτος που θα συμφωνήσει και θα προτείνει την αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος.

Σημαντικό να γνωρίζετε

Λέγοντας τα παραπάνω δεν εννοείται ότι στην πλαστική στήθους μια τεχνική υπερέχει σε κάθε περίπτωση της άλλης αλλά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν γυναίκες στις οποίες ένα ένθεμα σιλικόνης με όποια τεχνική και να το τοποθετήσεις θα δίνει ένα φτωχό αισθητικό αποτέλεσμα ενώ αντιθέτως μια αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος στην ίδια θα ταίριαζε πολύ όμορφα. Το ίδιο ισχύει και ανάστροφα.

Περαιτέρω, σε μια γυναίκα που αναζητά μια πλαστική στήθους και η οποία έχει μια χαλάρωση του στήθους και πτώση, ο Πλαστικός Χειρουργός πάντα πρέπει να προτείνει την ανόρθωση στήθους ως λύση.

Η τοποθέτηση ενθέματος με σκοπό την αύξηση και συνάμα την ανόρθωση στήθους δεν επιφέρει πάντα ευεργετικά αποτελέσματα. Η ανόρθωση στήθους που προκαλεί ένα ένθεμα δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των 2 – 3 εκατοστών. Ο καλός Πλαστικός Χειρουργός πρώτα γνωρίζει και εξηγεί τις ενδείξεις ανά περίπτωση και μετά την τεχνική της επέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση όσο και άρτια να είναι η τεχνική σε μία επέμβαση πρέπει και να είναι η ενδεδειγμένη. Λάθος εφαρμογές οδηγούν πολλές φορές την ασθενή αλλά και τον Πλαστικό Χειρουργό σε λάθη τα οποία είναι εύλογο ότι διορθώνονται με επανεπέμβαση. Οδηγός στην επιτυχία είναι η κατάλληλη καθοδήγηση της ασθενούς και η επιλογή από τον Πλαστικό Χειρουργό σε συνεργασία με την ασθενή της κατάλληλης λύσης σε κάθε πρόβλημα.


Η συνηθέστερη μέθοδος στην πλαστικη στηθους αυξητικη στηθους είναι η τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης, τα οποία έχουν επιλεγεί ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και επιθυμίες της ασθενούς.

Προεγχειρητικά, εκτός από τον κλασσικό έλεγχο, η ασθενής υποβάλλεται σε μαστογραφία για να αποκλειστεί οποιαδήποτε άλλη παθολογία των μαστών. Η πλαστικη στηθους απαιτεί γενική αναισθησία. Η διάρκειά της είναι 1-2 ώρες.

Στην πλαστικη στηθους ( αυξητικη στηθους ) ανάλογα με την τεχνική που θα επιλεγεί, οι τομές γίνονται είτε στην υπομάστια αύλακα, είτε πέριξ της θηλαίας άλω, έτσι ώστε αυτές να είναι δυσδιάκριτες.


Που τοποθετείτε το ένθεμα

Εξειδικευμένη τεχνική

Στην πλαστικη στηθους ( αυξητικη στηθους ) με ενθέματα σιλικόνης η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται είτε κάτω από τον μαζικό αδένα, είτε κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ ή ακόμη καλύτερα κάτω από τον μυ αλλά και τον υπάρχοντα μαζικό αδένα (dual plane).


Μετεγχειρητικά

Εξειδικευμένη τεχνική

Μετά την αυξητικη στηθους, η ασθενής καλείται να φορά έναν ειδικό στηθόδεσμο για να στηρίζει σωστά το στήθος. Μετά τη πλαστικη στηθους με ενθέματα συνιστάται η αποχή από έντονη άσκηση για έναν μήνα, ενώ η επιστροφή στην εργασία εκτιμάται στις 5 έως 10 ημέρες, ανάλογα με την βαρύτητα της εργασίας. Η αυξητικη στηθους (πλαστικη στηθους) μπορεί να εκτελεστεί ανεξάρτητα με την πιθανότητα εγκυμοσύνης, αφού η γυναίκα είναι απόλυτα ικανή να θηλάσει μετά από μία τέτοια επέμβαση.


Subfascial τεχνική

Εξειδικευμένη τεχνική

Στην subfascial πλαστικη στηθους (αυξητική στήθους) τα ενθέματα τοποθετούνται κάτω από τη περιτονία του θωρακικού μυός. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απόλυτα φυσικό. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο πλαστικός χειρουργός δεν επεμβαίνει στην ανατομία του μαζικού αδένα όταν δημιουργεί την ‘’τσέπη’’ και η διαδικασία είναι ατραυματική. Πρόκειται για μια τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των παλαιότερων τεχνικών χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα τους. Το αποτέλεσμα είναι πολύ φυσικό και σχεδόν δε φαίνεται ότι έχει γίνει αυξητικη στηθους ακόμα και με ψηλάφηση.

Έτσι:

 • Ο πόνος ελαχιστοποιείται
 • Η ανάρρωση είναι άμεση
 • Το σχήμα του μαστού είναι πιο φυσικό αφού η περιτονία καλύπτει το ένθεμα
 • Επειδή το ένθεμα δεν έρχεται σε επαφή με το μαστό, ελαττώνεται η πιθανότητα σχηματισμού ρικνωτικής κάψας

Ποια τα είδη των ενθεμάτων

Εξειδικευμένη τεχνική

Στην αυξητική στήθους τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε αυτά που περιέχουν σιλικόνη και αυτά που περιέχουν φυσιολογικό ορό. Και τα δύο είναι εξίσου ασφαλή. Επιπλέον χωρίζονται σε στρογγυλά και σε ανατομικά.


Πού τοποθετούνται τα ενθέματα

Εξειδικευμένη τεχνική

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων στην πλαστικη στηθους :

 • Αυξητικη στηθους πάνω από τους μύες και κάτω από τον υπάρχοντα μαστό
 • Αυξητικη στηθους κάτω από τους μύες
 • Αυξητικη στηθους Dual plane: το μισό πάνω και το μισό κάτω
 • Αυξητικη στηθους Subfascial: κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός.

Οι δύο τελευταίες αποτελούν τις νέες τεχνικές για την αυξητικη στηθους με περισσότερα πλεονεκτήματα από τις προηγούμενες. Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός πρέπει αν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις τεχνικές για να αποφασίσει ποια τεχνική πρέπει να εφαρμόσει. Σημαντικός παράγοντας για επιτυχή πλαστικη στηθους είναι και τα χαρακτηριστικά του μαστού όπως το πάχος, η βάση του κτλ , τα οποία λαμβάνονται υπόψη για να επιλεγεί τελικά το είδος του ενθέματος και το επίπεδο τοποθέτησης.


Ποια η διαφορά μεταξύ ανατομικών και στρογγυλών ενθεμάτων

Εξειδικευμένη τεχνική

Ανατομικά ή Στρογγυλά?

Τα ενθέματα σιλικόνης χωρίζονται σε ανατομικά και στρογγυλά. Τα στρογγυλά διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου βαθμού προβολής. Τα ανατομικά ενθέματα εκτός από αυτή τη διάκριση, χωρίζονται και με βάση το διαφορετικό ύψος, που μπορεί να είναι μικρότερο, ίδιο ή μεγαλύτερο από το πλάτος τους.

Τα ανατομικά ενθέματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους γιατί η ‘’τσέπη’’ που γίνεται από τον χειρουργό είναι στενότερη για να αποφευκτεί ενδεχόμενη στροφή τους. Στα πλεονεκτήματά των νεότερων ενθεμάτων (στρογγυλών και ανατομικών) συγκαταλέγονται η τεχνολογική κατασκευή τους και η πυκνότητα της σιλικόνης.


αυξητικη στηθουσ

Πλαστικη στηθους

Αυξητική στήθους

Πλαστικη στηθους

Karantonis - Πλαστικη στηθους

Πλαστικη στηθους

Πλαστικη στηθους

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ

πλαστική στήθους, αυξητική, στήθους, ενθέματα, πλαστικη, αυξητικη, σιλικόνη


 • Πώς επιλέγουμε το μέγεθος των ενθεμάτων στην αυξητική στήθους;
 • Σε ποιο σημείο θα γίνει η τομή;
 • Πόσο ασφαλή είναι τα ενθέματα σιλικόνης;
 • Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να αλλαχθούν τα ενθέματα;
 • Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της γυναίκας που θα κάνει αυξητική στήθους;
 • Στρογγυλά ή ανατομικά ενθέματα;
 • Πως μπορεί η απώλεια βάρους να επηρεάσει το αποτέλεσμα;
 • Πόσο θα πονάει η ασθενής μετά το χειρουργείο;
 • Πόσες μέρες θα χρειαστεί να μείνει η γυναίκα στην κλινική;
 • Πως θα σας βοηθήσει η αυξητική στήθους :
 • Αυξητική στήθους: επιπλοκές
 • Τι θα περιμένετε από την αυξητική στήθους
 • Πώς θα προετοιμαστείτε για την αυξητική στήθους
 • Αποτελέσματα αυξητικής μαστών
Πώς επιλέγουμε το μέγεθος των ενθεμάτων στην αυξητική στήθους;

Πώς επιλέγουμε το μέγεθος;

Αρχικά το μέγεθος των ενθεμάτων εξαρτάται από την ίδια την ασθενή και τη δική της επιθυμία. Παράλληλα, για μια επιτυχημένη πλαστικη στηθους σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωματότυπος της δηλαδή το ήδη υπάρχον στήθος, ο θώρακάς της κα. Αυτά είναι σημεία που τίθενται υπό συζήτηση κατά την πρώτη επίσκεψη ώστε να ληφθεί η σωστή απόφαση από την ασθενή.

Σε ποιο σημείο θα γίνει η τομή;

Που γίνεται η τομή;

Η τομή μπορεί να γίνει στη θηλαία άλω, στη μασχάλη ή στην υπομάστιο. Αν θέλουμε η τομή να φαίνεται ελάχιστα, τότε γίνεται στην υπομάστιο, περιοχή που μας δίνει τη δυνατότητα να μην κόψουμε το μαζικό αδένα. Η ουλή που γίνεται τελικά είναι περίπου 4 εκατοστά και μετά από μερικούς μήνες είναι ελάχιστα ορατή όταν η πλαστικη στηθους γίνει σωστά.

Πόσο ασφαλή είναι τα ενθέματα σιλικόνης;

Ασφάλεια ενθεμάτων

Τα ενθέματα σιλικόνης είναι απόλυτα ασφαλή και εξαιρετικά ανθεκτικά. Δεν προκαλούν αλλεργίες, και σε καμία περίπτωση δε σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Τονίζουμε ότι δεν επηρεάζουν τους γαλακτοφόρους αδένες και δεν αλλοιώνουν τη σύσταση του γάλακτος στην περίπτωση που μια γυναίκα θελήσει να θηλάσει.

Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να αλλαχθούν τα ενθέματα;

Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να αλλαχθούν τα ενθέματα;

Τα ενθέματα δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Οι εταιρείες παραγωγής τους δίνουν εγγύηση εφόρου ζωής. Δύο είναι οι λόγοι που θα άλλαζε μια κυρία τα ενθέματα. Είτε γιατί λόγω επιλογής της θα ήθελε να αλλάξει το μέγεθος του στήθους της, είτε γιατί με την πάροδο των ετών και ενδεχομένως κάποιας εγκυμοσύνης αλλάξει το μέγεθος και το σχήμα του στήθους. Επίσης στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση δημιουργίας κάψας ή ρήξης του ενθέματος.

Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της γυναίκας που θα κάνει αυξητική στήθους;

Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της γυναίκας που θα κάνει αυξητική στήθους;

Δεν υπάρχει τέτοιου είδους περιορισμός στην αυξητική στήθους. Η αυξητική στήθους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία μετά τα 18 χρόνια.

Πως θα είναι σίγουρη η ασθενής ότι έχει αποφασίσει σωστά για το μέγεθος του ενθέματος? Κύριο μέλημά μας εκτός από την επιτυχή έκβαση της επέμβασης είναι και το αποτέλεσμα της αυξητικής να είναι αυτό που η ασθενής προσδοκούσε.

Για να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει τη σωστή επιλογή μεγέθους, από την πρώτη επίσκεψη, γίνεται μία διεξοδική συζήτηση και δοκιμάζουμε διάφορα μεγέθη ενθεμάτων κάτω από το σουτιέν για να έχει η ασθενής μία πρώτη εικόνα. Όταν η ασθενής ζητήσει κάτι πολύ μεγάλο τότε πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτή η αυξητική στήθους με βάση και το πλάτος των μαστών. Στόχος μας είναι ένα φυσικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχει τέτοιου είδους περιορισμός στην αυξητική στήθους. Η αυξητική στήθους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία μετά τα 18 χρόνια.

Πως θα είναι σίγουρη η ασθενής ότι έχει αποφασίσει σωστά για το μέγεθος του ενθέματος;

Κύριο μέλημά μας εκτός από την επιτυχή έκβαση της επέμβασης είναι και το αποτέλεσμα της αυξητικής να είναι αυτό που η ασθενής προσδοκούσε. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει τη σωστή επιλογή μεγέθους, από την πρώτη επίσκεψη, γίνεται μία διεξοδική συζήτηση και δοκιμάζουμε διάφορα μεγέθη ενθεμάτων κάτω από το σουτιέν για να έχει η ασθενής μία πρώτη εικόνα.

Όταν η ασθενής ζητήσει κάτι πολύ μεγάλο τότε πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτή η αυξητική στήθους με βάση και το πλάτος των μαστών. Στόχος μας είναι ένα φυσικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα.

Στρογγυλά ή ανατομικά ενθέματα;

Στρογγυλά ή ανατομικά ενθέματα;

Την απάντηση θα μας δώσει το σχήμα που θέλουμε να έχει η καμπύλη του άνω πόλου και το πόσο σφιχτό είναι το δέρμα. Όταν η επιλογή είναι τα ανατομικά ενθέματα εξετάζουμε επίσης τα σωματομετρικά κριτήρια. Όλη αυτή η διαδικασία βοηθά τη γυναίκα να λάβει τη σωστή απόφαση ώστε μετά την επέμβαση να νιώσει ανανεωμένη και απόλυτα ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

Πως μπορεί η απώλεια βάρους να επηρεάσει το αποτέλεσμα;

Πως μπορεί η απώλεια βάρους να επηρεάσει το αποτέλεσμα;

Στην περίπτωση μικρής απώλειας βάρους δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της επέμβασης. Όταν όμως η απώλεια βάρους είναι μεγάλη τα πράγματα αλλάζουν. Γι αυτό και αν στις αποφάσεις που έχετε λάβει υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό, καλό είναι να έχετε φτάσει στο στόχο σας πριν γίνει η επέμβαση.

Πόσο θα πονάει η ασθενής μετά το χειρουργείο;

Πονάει η αυξητική μαστών?

Όπως σε όλες τις επεμβάσεις έτσι και στην αυξητική στήθους τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργεί η γυναίκα ενδέχεται να πονάει. Ο πόνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλά παυσίπονα. Όταν γυναίκες με μικρό στήθος κάνουν αυτή την επέμβαση πολλές φορές νιώθουν ένα αίσθημα βάρους τις πρώτες εβδομάδες το όποιο όμως είναι ήπιο.

Πόσες μέρες θα χρειαστεί να μείνει η γυναίκα στην κλινική;

Πόσες μέρες θα χρειαστεί να μείνει η γυναίκα στην κλινική;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ασθενής μένει στη κλινική για ένα βράδυ. Δεν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος παραμονής και ουσιαστικά η παρακολούθηση είναι απαραίτητη τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες. Τις πρώτες εβδομάδες μετά την επέμβαση το στήθος θα είναι πιο ευαίσθητο για 2-4 εβδομάδες. Καλό είναι να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή αυτή την περίοδο. Η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της μετά από λίγες ημέρες. Αν η δουλειά απαιτεί φυσική άσκηση προτείνεται ακόμη μία εβδομάδα ανάρρωσης.

Οι ουλές αρχικά είναι λίγο κόκκινες αλλά σταδιακά η όψη τους βελτιώνεται και όσο περνά ο καιρός γίνονται δυσδιάκριτες.

Πως θα σας βοηθήσει η αυξητική στήθους :

Πως θα σας βοηθήσει η αυξητική στήθους :

Να βελτιώστε την εμφάνισή σας εάν νομίζετε ότι το στήθος σας είναι πολύ μικρό ή έχετε ανισομαστία (ότι το ένα είναι μικρότερο από το άλλο)

 • Εάν χρειάζεστε μια μικρή ανόρθωση εφόσον οι μαστοί έχουν χάσει την πυκνότητά τους και έχουν ελαφρά πτώση είτε λόγο αυξομειώσεων βάρους είτε λόγο εγκυμοσύνης
 • Για επανόρθωση μετά από χειρουργική επέμβαση μαστού για άλλη αιτία
 • Να βελτιώστε την αυτοπεποίθησή σας

Συζητήστε τους στόχους σας με τον χειρουργό σας, ώστε να μπορείτε να είστε ρεαλιστές σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η αύξηση του μαστού για εσάς.

Αυξητική στήθους: επιπλοκές

Αυξητική στήθους και επιπλοκές

Η αύξηση του μαστού ενέχει διάφορους κινδύνους, όπως:

 • Την ανάπτυξη ουλώδους ιστού που παραμορφώνει το σχήμα της πρόθεσης (ρικνωτική κάψα)
 • Πόνος
 • Μόλυνση
 • Αλλαγές στην αίσθηση της θηλής και του μαστού
 • Διαρροή του εμφυτεύματος ή ρήξη

Η διόρθωση αυτών των επιπλοκών μπορεί να απαιτεί δεύτερη χειρουργική επέμβαση, είτε για την αφαίρεση ή την αντικατάσταση των προθέσεων.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει εντοπίσει μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ των εμφυτευμάτων μαστού και της ανάπτυξης αναπλαστικού λεμφώματος μεγάλων κυττάρων που σχετίζεται με τα ενθέματα μαστού (ALCL), έναν σπάνιο καρκίνο του ανοσοποιητικού συστήματος. Το FDA πιστεύει ότι οι γυναίκες με εμφυτεύματα μαστού μπορεί να έχουν πολύ χαμηλό αλλά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ALCL σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Το ποσοστό εμφάνισης του νεοπλάσματος είναι μικρό.

Η αντιμετώπισή του προβλήματος αυτού  γίνεται με αφαίρεση του ενθέματος και εκτομή της κάψας. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση της σχέσης μεταξύ ALCL και εμφυτευμάτων μαστού.

Τι θα περιμένετε από την αυξητική στήθους

Τι θα περιμένετε από την αυξητική στήθους

Η αυξητική στήθους γίνεται σε νοσοκομείο. Πιθανότατα θα πας σπίτι την ίδια μέρα. Μερικές φορές απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Θα σας κάνω μια τομή 4 εκατοστών σε ένα από τα τρία σημεία:

 • Στην πτυχή κάτω από το στήθος σας (βέλτιστο)
 • Στη μασχάλη
 • Γύρω από τη θηλή σας στην άλω

Ακολουθεί ο διαχωρισμός του ιστού του μαστού από τους μυς και τον συνδετικό ιστό του στήθους σας. Αυτό δημιουργεί μια τσέπη πίσω ή μπροστά από τον εξώτερο μυ του θωρακικού τοιχώματος (θωρακικός μυς).

Έπειτα εισάγετε το εμφύτευμα σε αυτήν την τσέπη και τοποθετείται πίσω από τη θηλή σας.

Τα εμφυτεύματα φυσιολογικού ορού εισάγονται άδεια και στη συνέχεια γεμίζονται με αποστειρωμένο νερό μόλις είναι στη θέση τους. Τα εμφυτεύματα σιλικόνης είναι προγεμισμένα με γέλη σιλικόνης.

Όταν το εμφύτευμα είναι στη θέση του η τομή συρράπτεται  και ακολουθεί επίδεση και κλείσιμο με κολλητική χειρουργική ταινία του δέρματος.

Μετά τη διαδικασία

Λίγος πόνος και πρήξιμο είναι πιθανό να υπάρχουν μερικές ημέρες για μερικές εβδομάδες  αντίστοιχα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Να περιμένετε ότι οι ουλές να γίνουν δυσδιάκριτες με την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν θα εξαφανιστούν εντελώς. Ειδικά εσείς που γνωρίζετε που ήταν θα τις βλέπετε.

Θα φορέσετε στηθόδεσμο συμπίεσης ή αθλητικό σουτιέν για επιπλέον υποστήριξη. Εάν δεν έχετε σωματικά απαιτητική δουλειά, ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε στη δουλειά σας μέσα σε λίγες ημέρες. Αποφύγετε έντονες δραστηριότητες – οτιδήποτε μπορεί να αυξήσει τον σφυγμό ή την αρτηριακή σας πίεση – για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Εάν παρατηρήσετε θερμότητα και ερυθρότητα στο στήθος σας ή έχετε πυρετό, μπορεί να έχετε λοίμωξη.

Είναι η μοναδική επιπλοκή που φοβάται ο Πλαστικός Χειρουργός διότι πολλές φορές αναγκάζεται να αφαιρέσει το ένθεμα.

Πώς θα προετοιμαστείτε για την αυξητική στήθους

Πώς θα προετοιμαστείτε για την αυξητική στήθους

Πρέπει να μου μεταφέρετε τις προτιμήσεις σας για το μέγεθος, την αίσθηση και την εμφάνιση των μαστών σας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση για τους τύπους εμφυτευμάτων – λείας ή τραχείας ςπιφάνειας, στρογγυλά ή ανατομικά (δάκρυ), με φυσιολογικό ορό ή σιλικόνη – καθώς και επιλογές για χειρουργικές τεχνικές.

Πριν αποφασίσετε να κάνετε πλαστική στήθους, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Τα εμφυτεύματα στήθους δεν θα εμποδίσουν το στήθος σας να αλλάξει με τα χρόνια. Για να διορθώσετε μια πτώση του στήθος, μπορεί να χρειαστείτε ανόρθσωση μαστών (μαστοπηξία) εκτός από την αύξηση του μαστού.
 • Τα εμφυτεύματα δεν είναι εγγυημένα ότι θα διαρκέσουν μια ζωή. Η μέση διάρκεια ζωής ενός εμφυτεύματος είναι 10 χρόνια. Η ρήξη του εμφυτεύματος είναι πιθανή. Επίσης, τα στήθη σας θα συνεχίσουν να γερνούν και παράγοντες όπως η αύξηση βάρους ή η απώλεια βάρους μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο εμφάνισης του μαστού σας.
 • Οι μαστογράφίες μπορεί να γίνουν πιο περίπλοκες. Εάν έχετε εμφυτεύματα, θα χρειάζεστε, εξειδικευμένες προβολές μαστογραφίας που για αρκετά πλέον ακτινολογικά δεν αποτελεί πρόβλημα .
 • Τα εμφυτεύματα του μαστού ενδέχεται να παρεμποδίσουν το θηλασμό. Ορισμένες γυναίκες είναι σε θέση να θηλάσουν με επιτυχία μετά την αυξητική μαστών. Για άλλες, ωστόσο, ο θηλασμός είναι μια πρόκληση.
 • Ο Αμερικάνικος Οργανισμός FDA συνιστά τακτική παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία τρία χρόνια μετά την αυξητική μαστών. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν λίγα δεδομένα που υποστηρίζουν τη συστηματική εξέταση εκτός εάν έχετε συμπτώματα.

Μπορεί να χρειαστείτε μια βασική μαστογραφία πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Εάν καπνίζετε, θα σας ζητήσω να σταματήσετε το κάπνισμα έστω βραχυπρόθεσμα πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Φροντίστε να έχετε συνοδό ώστε να σας οδηγήσει κάποιος στο σπίτι μετά τη χειρουργική επέμβαση και να μείνει μαζί σας για τουλάχιστον την πρώτη νύχτα.

Αποτελέσματα αυξητικής μαστών

Αποτελέσματα

Η αύξητκή στήθους μπορεί να αλλάξει το μέγεθος και το σχήμα του μαστού σας. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του σώματος και την αυτοεκτίμησή σας. Αλλά κρατήστε τις προσδοκίες σας ρεαλιστικές και μην περιμένετε αυτό που βλέπετε σε περιοδικά. Θα παραμείνει να είναι ο μαστός σας απλώς αυξημένος σε μέγεθος.

Επίσης, οι μαστοί σας θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τα έτη μετά την αύξηση. Η αύξηση βάρους ή η απώλεια βάρους μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο εμφάνισης του μαστού σας.


Διάρκεια επέμβασης
1-2 ώρες
Χρόνος ανάρρωσης
10-30 ημέρες

πλαστικός χειρουργός, δρ. φώτης φίλιππος καραντώνης


Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Καραντώνης Επαγγελματισμός. Τελειότητα. Εμπειρία.


Επαγγελματισμός. Τελειότητα. Εμπειρία.
Επικοινωνία

Φειδιππίδου 12, Αθήνα

+302107773974

+306936683853

info@drkarantonis.com


Βρείτε μας


2107773974

6936683853

Φειδιππίδου 12, Αθήνα

Κλείστε μία συνάντησηCopyright ©2021 – Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματοςCopyright ©2020 – Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος[pvcp_1]