Πλαστικη στηθους – Αυξητική στήθους (με ενθέματα)

Η πλαστική στήθους ενδείκνυται για νεαρές κυρίως κοπέλες οι οποίες έχουν μικρότερο από το επιθυμητό μέγεθος στήθους και θα ήθελαν να βελτιώσουν την εικόνα τους.
Φυσικά, η αυξητική στήθους εφαρμόζεται και σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή για λόγους υγείας, για αισθητικούς, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους.