ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ) Κόστος Ρινοπλαστικής – Αναίμακτη Ρινοπλαστική (Υγρή ρινοπλαστική)

Title:

Description:

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ) Κόστος Ρινοπλαστικής – Αναίμακτη Ρινοπλαστική (Υγρή ρινοπλαστική)

Ανοικτή ρινοπλαστική, κλειστή ρινοπλαστική, αναίμακτη ρινοπλαστική (αναίμακτη ρινοπλαστική). Κόστος Ρινοπλαστικής: είναι ευρεία η γκάμα καθώς μία επανορθωτική Ρινοπλαστική κοστίζει πολύ ακριβότερα από μια αναίμακτη Ρινοπλαστική. Η λύση του προβλήματος όμως δεν καθορίζεται από το κόστος αλλά από την κατάλληλη επιλογή για την επίτευξη του τέλειου αποτελέσματος.

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ) – Διαδικασία

Η ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ σε αντίθεση με την αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ γίνεται συνήθως υπό γενική αναισθησία. Οι τομές γίνονται στο εσωτερικό των ρουθουνιών. Μέσα από αυτές τις τομές γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στις στηρικτικές δομές της ρινός (οστό και χόνδρος) ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από αυτές  τις τομές γίνονται και οι αναγκαίοι χειρισμοί για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ρινός όταν αυτό απαιτείται.

Η διάρκεια στην ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ είναι 1,5-2,5 ώρες. Τοποθετείται ειδικός νάρθηκας, και ειδικές γάζες ή σωληνάκια σιλικόνης στα ρουθούνια. Έτσι επιτυγχάνεται αιμόσταση ,περιορισμός του οιδήματος αλλά και ελεύθερη αναπνοή άμεσα μετά την ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Κόστος ρινοπλαστικής : Συνήθως το κόστος στη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ καθορίζεται από το χειρουργικό χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η επέμβαση. Επανεπεμβάσεις πάντα στοιχίζουν περισσότερο καθώς η επανόρθωση μιας αποτυχημένης Ρινοπλαστικής είναι αρκετά πολύωρη και πολύπλοκη.


Κόστος ρινοπλαστικής

Η ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ δεν είναι μια επέμβαση. Μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε λειτουργική και αισθητική.

Η λειτουργική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ αποσκοπεί να βελτιώσει την αναπνοή από τη μύτη και μπορεί να θεωρηθεί ενιαία επέμβαση ασχέτως με την υποκείμενη παθολογία. Αυτό σημαίνει οτι αν πρέπει να διορθωθεί οποιοδήποτε αίτιο φράζει τη μύτη ο πλαστικός χειρουργός καλείται να το διορθώσει. Έτσι, σε μια μύτη που πρέπει να διορθωθεί το διάφραγμα, οι υπερτροφικές ρινικές κόγχες είτε πρέπει να διορθώσουμε μια ανεπάρκεια των χόνδρων που οδηγούν στη δημιουργία ρινικής βαλβίδας η επέμβαση θεωρείται ενιαία. Το κόστος στη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ και συγκεκριμένα στη λειτουργικής ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ είναι ανάλογο με τον χειρουργικό χρόνο που απαιτείται και ανέρχεται συνήθως στα 1500 ευρώ με 2000 ευρώ στις πολύ σύνθετες περιπτώσεις. Αυτό το κόστος, στη λειτουργικής ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ είναι αυτό που ονομάζουμε πακέτο και περιλαμβάνει τα πάντα όπως νοσηλεία μιας ημέρας (όταν χρειάζεται) σε τρίκλινο θάλαμο, αμοιβή αναισθησιολόγου, χειρουργού, βοηθού χειρουργού κοκ.

Η αισθητική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ διαχωρίζεται ανάλογα με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Έτσι, μια μύτη που απλά έχει μια καμπούρα στη ράχη είναι μια απλή σχετικά επέμβαση στην οποία ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να ευθειάσει ή και να δώσει καμπυλό σχήμα ανάλογα με τις επιθυμίες του ασθενούς. Έτσι, σαν κόστος ρινοπλαστικής λαμβάνουμε υπόψιν το σύνολο νοσηλείας, επέμβασης και κοστολογείται από 1500 ευρώ ως 2000 ευρώ.

Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ γίνεται περισσότερο απαιτητική όταν υπάρχει ιδιαίτερη ασυμμετρία στα ρουθούνια ή κάποια έντονη απόκλιση και μάλιστα διπλή. Είναι σύνηθες να βλέπουμε τη λεγόμενη S shaped δυσμορφία (δίκην τελικού σίγμα). Αυτή η διπλή απόκλιση της μύτης ουσιαστικά είναι η κλίση της οστέινης μοίρας προς τη μια πλευρά και η αντίθετη κλίση της χόνδρινης μοίρας της ρινός και πάντα συνοδεύεται από σκολίωση του διαφράγματος. Αυτή η μύτη είναι πολύ συχνά τραυματικής αιτιολογίας και είναι η πιο απαιτητική περίπτωση ρινοπλαστικής. Η μύτη είναι ένα τρίποδο και όπως σε ένα τρίποδο αν βραχύνουμε ένα σκέλος αλλάζει ολόκληρη η δομή έτσι και στη ρινοπλαστική κάθε ένα σκέλος πρέπει να αλλάζει σε κάποιον ανάλογο μαζί με τα αλλά δυο για να επιτύχει ο πλαστικός χειρουργός την απόλυτη συμμετρία. Αυτή η ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ , καθώς είναι η πιο σύνθετη και κάποιες φορές πολύωρη επέμβαση είναι και η ακριβότερη. Εδώ, ως κόστος ρινοπλαστικής υπολογίζουμε από 2000 ευρώ μέχρι και 3000 ευρώ. Η εκτίμηση και η δέσμευση του πλαστικού χειρουργού γίνεται πάντα κατά την εξέταση και εκτίμηση του ασθενούς και δεν πρέπει να αλλάξει μετεγχειρητικά.

Ακόμη μια περίπτωση πλαστικής της μύτης είναι η ακρορινιοπλαστική η οποία ουσιαστικά αφορά στη διόρθωση κάποιας ανωμαλίας της άκρης της μύτης. Συνήθως, οι ασθενείς ενοχλούνται είτε επειδή είναι γαμψή, δηλαδή έχει μια κλίση η άκρη της μύτης προς τα κάτω ή ενοχλούνται επειδή είναι λίγο στραβή ή κάποιες φορές σε κάποιες μύτες φαίνεται ένα χώρισμα στο κέντρο. Είναι μια επέμβαση που μερικές φορές γίνεται υπό τοπική αναισθησία. Η τιμή της πλαστικής μύτης του ακρορινίου ξεκινά από 800 ευρώ και φθάνει τα 1500 αν χρειάζεται να γίνει σε κλινική υπό μέθη ή γενική αναισθησία.

Αρκετές φορές κατά την εξέταση του ασθενούς ανευρίσκονται πολλά από τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευνόητο ότι δεν προστίθενται τα κόστη. Βασική αρχή διαμόρφωσης στο κόστος της ρινοπλαστικής είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε να δοθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι κλινικές διαμορφώνουν το κόστος της πλαστικής μύτης με γνώμονα τη χρονοχρέωση του χειρουργείου. Έτσι, μια ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ που περιλαμβάνει πολλές από τις παραπάνω παθολογίες μπορεί να διαρκέσει από 90 λεπτά ως και 3 ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το τελικό κόστος της ρινοπλαστικής μπορεί να είναι από 2500 ως και 3500 ευρώ.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι η επανορθωτική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ γνωστή ως δευτερογενής ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ . Αυτή είναι η ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ που γίνεται για να διορθώσει μια αποτυχημένη πλαστική μύτης. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος ανεβαίνει στα 3500 ευρώ με 4500 ευρώ καθώς συνήθως είναι πολύωρη επέμβαση (2 με 3 ώρες) και ο χειρουργός καλείται να διορθώσει πολλές αστοχίες μιας προηγούμενης επέμβασης.


Mετεγχειρητική πορεία

Μετά την ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ μπορεί να εμφανιστεί οιδήμα-πρήξιμο και πιθανά μικρές εκχυμώσεις κάτω από τα μάτια, τα οποία υποχωρούν πολύ γρήγορα.

Οι γάζες στα ρουθούνια αφαιρούνται την πρώτη ή δεύτερη ημέρα μετά την ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ ενώ ο νάρθηκας παραμένει για δύο εβδομάδες προκειμένου να προστατεύει τη μύτη. Απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός της ρινός για έναν τουλάχιστον μήνα.Ανάρρωση μετά τη Ρινοπλαστική

Η επιστροφή στην εργασία μετά τη ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ εκτιμάται σε μία εβδομάδα από την επέμβαση. Τότε  θα υπάρχουν μικρά, δυσδιάκριτα στους τρίτους οιδήματα, τα οποία υποχωρούν σταδιακά μετά από 2-3 μήνες. Η εμφάνιση της ρινός, η οποία ίσως είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός προσώπου χάρη και στην τρισδιάστατη δομή της, απασχολεί άνδρες και γυναίκες. Περαιτέρω είναι συχνό να υπάρχει και λειτουργικό πρόβλημα στην αναπνοή.

Μια επιτυχημένη ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου και βελτιώνει την ποιότητα ζωής του με την αποκατάσταση και της αναπνοής.


Πλαστική της άκρης της μύτης (Ακρορινιοπλαστική)


Η προέχουσα περιοχή στο πρόσωπό μας είναι η άκρη της μύτης μας. Ως εκ τούτου, η μύτη είναι πολύ σημαντική για την εμφάνιση μας. Η πλαστική της άκρης της μύτης (Tip plasty) είναι μια χειρουργική διαδικασία που στοχεύει συγκεκριμένα στη διόρθωση παραμορφώσεων του ακρορινίου.
Η Ακρορινιοπλαστική είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Οι ασθενείς που δεν είναι ικανοποιημένοι με το σχήμα ή το μέγεθος της άκρης της μύτης τους είναι καλοί υποψήφιοι για αυτήν τη διαδικασία. Εδώ, καλύπτουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την πλαστική του ακρορινίου.
Τι είναι η Ακρορινιοπλαστική;
Η Ακρορινιοπλαστική , είναι ένα είδος ρινοπλαστικής που προτιμάται από ασθενείς από κόσμο για να αλλάξουν τη μύτη και να αποκτήσουν μια αισθητικά ευχάριστη εικόνα. Ο στόχος της επέμβασης βασίζεται στις ανάγκες του ασθενούς και δεν επηρεάζει περιοχές όπως οστά, χόνδρους, δέρμα και βλεννογόνο.
Μέθοδοι Ακρορινιοπλαστικής
Μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές τεχνικές για τη διαδικασία σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς. Η τεχνική κλειστής ρινοπλαστικής είναι μία από αυτές. Στην κλειστή τεχνική, η διάρκεια της επέμβασης είναι μικρότερη από τις άλλες τεχνικές και η ανάρρωση μετά τη χειρουργική επέμβαση είναι πολύ ταχύτερη. Μια άλλη τεχνική είναι η τεχνική ανοιχτής ρινοπλαστικής. Όπως και στις άλλες ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις ρινοπλαστικής, η περιοχή ελέγχου του χειρουργού είναι κατά πολύ ευρύτερη με την επέμβαση ανοικτής ρινοπλαστικής. Ετσι, σε δύσκολες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να τοποθετηθούν μοσχεύματα χόνδρου με ακρίβεια είναι προτιμότερη η ανοικτή ακρορινοπλαστική. Και οι δύο μέθοδοι έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ανάλογα με την κατάστασή σας, μπορείτε να αξιολογήσετε και τις δύο μεθόδους και να επιλέξετε με τη βοήθεια του ειδικού.
Πόσο διαρκεί η χειρουργική επέμβαση;
Η διάρκεια αυτής της πλαστικής μύτης ποικίλλει από άτομο σε άτομο, όπως και στις άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Η διάρκεια κυμαίνεται από 30 έως 60 λεπτά ανάλογα με το πρόβλημα.
Ο χρόνος ανάρρωσης μπορεί να είναι μικρότερος εάν ο ασθενής δώσει προσοχή στις οδηγίες που του γιατρού.
Ποιες είναι οι προφυλάξεις μετά τη χειρουργική επέμβαση μετά την ακρορίνιο πλαστική tip plasty;
Είναι απαραίτητο μετά την ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ να αποφύγετε βαριά και εντατικά αθλήματα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση γυαλιών με χοντρό πλαίσιο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν βουρτσίζετε τα δόντια. Αναβάλλετε δραστηριότητες όπως κολύμπι κατά την περίοδο ανάρρωσης. Αποφύγετε το φύσημα της μύτης και κατά το δυνατόν το φτάρνισμα. Όπως και στις άλλες χειρουργικές επεμβάσεις ρινοπλαστικής, προστατεύστε το πρόσωπό σας από το φως του ήλιου.
Εάν δεν έχετε ανατομικό ζήτημα σχετικά με τη μύτη σας και απλά δεν είστε ευχαριστημένοι με την άκρη της μύτης σας, η ακρορινοπλαστική μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη λειτουργία για εσάς. Για να αποφασίσετε ποια χειρουργική ρινοπλαστική θα είναι κατάλληλη για εσάς, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν τον πλαστικό χειρουργό.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ χωρίς χειρουργείο (Αναίμακτη Ρινοπλαστική-Υγρή Ρινοπλαστική)


Υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ , ή αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ , ονομάζουμε την ενέσιμη θεραπεία  στο  υποδόριο της μύτης με σκοπό  για να διορθώσουμε το σχήμα της. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για ασθενείς που έχουν μεμονωμένες παραμορφώσεις στη μύτη τους. Παράδειγμα είναι  μια καμπούρα στη ράχη της μύτης, μια γαμψή μύτη, μια πτώση της άκρης  ή διάφορες μικρές ασυμμετρίες.

Η αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ επίσης να είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ στο παρελθόν και είχαν μικρές ανωμαλίες μετεγχειρητικά. Αυτοί οι ασθενείς, ωστόσο, χρειάζονται περισσότερη εμπειρία και φροντίδα στις ενέσεις τους, καθώς η αγγείωση της περιοχής έχει ήδη αλλάξει μετά μια χειρουργική επέμβαση. Σε αυτή την ομάδα ασθενών οι κίνδυνοι επιπλοκών μπορεί να είναι υψηλότεροι.

Η υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Ακόμη είναι κατάλληλη όταν δεν είναι σε θέση να πληρώσουν μια χειρουργική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ή δεν μπορούν να σπαταλήσουν μια εβδομάδα σε χρόνο ανάρρωσης.  Τέλος, οι ασθενείς μπορούν επίσης να υποβληθούν σε υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) για να «δοκιμάσουν» εάν θέλουν να προχωρήσουν μελλοντικά σε μια χειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα της υγρής ρινοπλαστικής (αναίμακτη ρινοπλαστική) είναι προσωρινά. Η αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ω) διενεργείται στο ιατρείο και είναι πού σύντομη θεραεπεία. Η αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) δεν πονάει καθώς το ενέσιμο υαλουρονικό περιέχει τοπικό αναισθητικό.


 • Η χρήση του υαλουρονικού οξέος στη ρινοπλαστική
Η χρήση του υαλουρονικού οξέος στη ρινοπλαστική

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι κατά την αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ), εγχύουμε υαλουρονικό οξύ, οπότε προσθέτουμε όγκο. Η αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) θα αυξήσει το μέγεθος της μύτης, οπότε δεν είναι καλή επιλογή για εκείνους τους ασθενείς που έχουν ήδη μεγάλες μύτες. Ενώ υπάρχει ποικιλία τεχνικών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση μιας μικρότερης μύτης, η μύτη θα είναι αντικειμενικά μεγαλύτερη.

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ). Η μύτη έχει μια περίπλοκη αγγείωση. Ουσιαστικά, δημιουργείται μια σύνδεση στην περιοχή μικρών αρτηριών και φλεβών που συνδέονται τελικά με αγγεία των οφθαλμών. Σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε φόβο στους υποψηφίους για την μη επεμβατική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ αλλά να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Η αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) πρέπει να εκτελείται από Πλαστικό Χειρουργό καθώς είναι ο ειδικός που γνωρίζει την ανατομία αλλά και τις τεχνικές που αφορούν στην αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ρινοπλαστική).


 • Επιπλοκές και Κίνδυνοι στην αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική)
Επιπλοκές και Κίνδυνοι στην αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική)

Είναι δυνατόν να εμφανιστούν ορισμένες παρενέργειες που σχετίζονται με την ένεση κατά την αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) όπως ερυθρότητα, ευαισθησία, πρήξιμο και μώλωπες. Αυτά δεν είναι ποτέ πολύ σοβαρά και επιλύονται μέσα σε λίγες μέρες. Η αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) στα χέρια των μη ειδικών ιατρών μπορεί να επιφέρει ισχαιμία στο δέρμα μέχρι και νέκρωση.

Η σοβαρότερη επιπλοκή στην αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) είναι η ενδαγγειακή ένεση του υλικού με αποτέλεσμα την απόφραξη της οφθαλμικής αρτηρίας και έκπτωσης της όρασης μέχρι και τύφλωση. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι ελάχιστα στις εκατομμύρια θεραπείας που γίνονται ανά τον κόσμο.

Είναι οφθαλμοφανές ότι η αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) που πρέπει να γίνεται από ιατρούς εξειδικευμένους στη χρήση υαλουρονικού οξέως αλλά και στην ανατομία. Ο πλαστικός χειρουργός είναι ο κατάλληλος ιατρός στην εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων. Κατανοεί καλύτερα από κάθε άλλο ιατρό την ανατομία του ανθρώπινου σώματος και κεφαλής. Έχει εμπειρία στη χρήση ενέσιμων θεραπειών αλλά αντιλαμβάνεται καλύτερα από όλους την αιμάτωση και την ισχαιμία των ιστών. Τα εφόδια αυτά αποτελούν εχέγγυα για θεραπείες άνευ σοβαρών συμβαμάτων.


 • Κόστος αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική)
Κόστος αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική)

Είμαι βέβαιος ότι το κόστος στην αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική) ποικίλλει ανάλογα με την εμπειρία του ιατρού, αλλά στο ιατρείο μου, κυμαίνεται μεταξύ περίπου 500 και 1000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του ενέσιμου υαλουρονικού που χρησιμοποιείται.


 • Αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική) : Διάρκεια αποτελέσματος
Αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική) : Διάρκεια αποτελέσματος

Σε αντίθεση με μια χειρουργική ρινοπλαστική, τα αποτελέσματα αυτής στην αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική) είναι προσωρινά και διαρκούν μεταξύ έξι έως 18 μήνες.


 • Πόσο σύντομα μπορώ να υποβληθώ σε ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ μετά από μια αναίμακτη ρινοπλαστική
Πόσο σύντομα μπορώ να υποβληθώ σε ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ μετά από μια αναίμακτη ρινοπλαστική

Το ενέσιμο πρέπει να διαλύεται πριν από τη ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ. Καθώς τα αποτελέσματα της ρινοπλαστικής είναι μόνιμα, είναι συνετό να παρουσιάζετε στον χειρουργό σας το πραγματικό σχήμα της μύτης σας χωρίς να έχει παραμείνει αλλαγμένη η μύτη από μια πρόσφατη υγρή ρινοπλαστική . Έτσι ο χειρουργός έχει μια καλή εικόνα των αλλαγών που πρέπει να επιφέρει με την τεχνική του.Πριν την αναίμακτη ρινοπλαστική

Μετά την αναίμακτη ρινοπλαστική
Μετά την αναίμακτη ρινοπλαστική
Αναίμακτη ρινοπλαστική


Δευτερογενής Ρινοπλαστική (Revision Rhinoplasty)

Η Δευτερογενής ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ είναι η πιο απαιτητική επέμβαση αισθητικής φύσης. Είναι γνωστή και ως Επανορθωτική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ , Αναθεωρητική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ , Επανεπέμβαση Ρινοπλαστικής. Ουσιαστικά είναι η αναθεωρητική επέμβαση μετά από μια αποτυχημένη πλαστική μύτης. Μεγάλος αριθμός των επεμβάσεων αυτών καταλήγουν σε επανεπέμβαση καθώς οι ασθενείς δεν μένουν ικανοποιημένοι συνήθως από το αισθητικό αποτέλεσμα.

Η πλειοψηφία των επεμβάσεων (ρινοπλαστικής) που καταλήγουν σε αποτυχία λειτουργική (δεν βελτιώνεται η αναπνοή του ασθενούς) δεν οφείλεται σε ανατομικές αστοχίες του χειρουργού. Περισσότερο οφείλονται σε λανθασμένη προεγχειρητική εκτίμηση συνυπάρχουσας φλεγμονής και πάχυνσης των βλεννογόνων. Αποτυχία στο αισθητικό σκέλος στην ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ βαρύνει συνήθως των χειρουργό. Αυτός πρέπει να έχει εξηγήσει και να έχει συμφωνήσει με τον ασθενή το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Σπανιότερα, μπορεί απλά να απέτυχε να αποδώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σπάνια μπορεί να “χαλάσει” μια επέμβαση από λάθος εφαρμογή μετεγχειρητικών οδηγιών από την πλευρά του ασθενούς.Κλειστή Ρινοπλαστική

Κατά την κλειστή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ όλες οι τομές γίνονται μέσα στη μύτη, ώστε να μην αφήνει ορατές ουλές η επέμβαση. Οι χειρισμοί που γίνονται στους ρινικούς χόνδρους, τα οστά και το διάφραγμα ολοκληρώνονται με αυτές τις εσωτερικές τομές. Η κλειστή ρινοπλαστικής είναι μια τέλεια τεχνική για συγκεκριμένες ατέλειες. Δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανοικτή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ως τεχνική. Με την ανοικτή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ δίνεται στο χειρουργό μεγαλύτερη άνεση για τη χρήση πιο εκτεταμένων χειρουργικών χειρισμών και κατά συνέπεια διορθώνονται πιο σύνθετα προβλήματα. Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος που η κλειστή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ έχει μικρότερο διάστημα αποθεραπείας και λιγότερο οίδημα εν σχέση με την ανοικτή τεχνική. Ο χρόνος ανάρρωσης της κλειστής ρινοπλαστικής είναι 7 με 10 ημέρες. Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι μόνιμο.

Η κλειστή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ γίνονται ως εναλλακτική λύση στην ανοιχτή τεχνική. Αντί να εκτίθεται η ρινική δομή, γίνονται τομές στην ρινική μεμβράνη σε διάφορες θέσεις για πρόσβαση σε διαφορετικά μέρη του πλαισίου της μύτης. Με το άνοιγμα της μύτης, οι ασθενείς είναι σε θέση να έχουν μειωμένους χρόνους ανάρρωσης και μη ορατές ουλές. Όποιοι και αν είναι οι στόχοι σας, είτε πρόκειται για εθνοτική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ είτε για εργασία αναζωογόνησης, πιθανότατα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειστή τεχνική.


Ο σκελετός της μύτης, δηλαδή οι χόνδροι και τα οστά δεν εκτίθενται όπως στην ανοικτή ρινοπλαστική , πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της επέμβασης γίνεται δια της αφής. Με την προσθήκη ενδοσκοπίου ρινοπλαστικής για την αυξάνεται η δυνατότητα οπτικού ελέγχου. Όταν ολοκληρωθεί η επέμβαση, τοποθετούνται ελάχιστα ράμματα και τοποθετείται ένας νάρθηκας. Με την κλειστή ρινοπλαστική μπορούμε να σβήσουμε την καμπούρα της ράχης της μύτης, να λεπτύνουμε την οστέινη δομή αλλά και την χόνδρινη με σκοπό να λεπτύνουμε μια φαρδιά μύτη. Η κλειστή ρινοπλαστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση προβλημάτων αναπνοής που προκύπτουν από ανωμαλίες στο εσωτερικό της μύτης. Μπορεί να γίνει πλαστική του διαφράγματος και των κογχών χωρίς κανένα περιορισμό. Ο στόχος μιας κλειστής ρινοπλαστικής είναι να επιτευχθεί η αρμονία του προσώπου αλλάζοντας το σχήμα, το μέγεθος ή τη γωνία της μύτης.

Αντιθέτως, δεν μας δίνεται η δυνατότητα μεγάλων αλλαγών στο ακρορίνιο, δηλαδή στην άκρη της μύτης. Είναι λιγότερο ακριβείς οι τοποθετήσεις μοσχευμάτων όπου χρειάζονται. Κατά συνέπεια η κλειστή ρινοπλαστική είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική σε μύτες που είναι κατάλληλες να διορθωθούν με αυτή τη μέθοδο. Συνοπτικά, με τη μέθοδο της κλειστής ρινοπλαστικής διορθώνουμε : το μέγεθος της μύτης, το σχήμα, τη γωνία και διενεργούμε μια λειτουργική ρινοπλαστική για ελεύθερη αναπνοή.


 • Επιπλοκές Ρινοπλαστικής
Επιπλοκές Ρινοπλαστικής

Όπως με οποιαδήποτε σημαντική χειρουργική επέμβαση, η ρινοπλαστική (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ) ενέχει κινδύνους όπως η  μετεγχειρητική αιμορραγία και η λοίμωξη.  Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τη ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ περιλαμβάνουν:

 1. την αποτυχία βελτίωσης της αναπνοής
 2. μια μόνιμη υπαισθησία γύρω από τη μύτη σας
 3. επίμονος μωλωπισμός
 4. οίδημα
 5. μια δύσμορφη ουλή
 6. η διάτρηση του διαφράγματος
 7. η αστοχία στην επίτευξη του επιθυμητού για τον ασθενή αποτέλεσμα.

Για κάθε πιθανή επιπλοκή ιατρός προνοεί και λαμβάνει μέτρα ώστε να μην παρουσιαστούν. Για παράδειγμα πριν την έναρξη της ρινοπλαστικής, ο ασθενής λαμβάνει κατάλληλη ενδοφλέβια αντιβίωση ενώ ο θάλαμος της μύτης αποτριχώνεται και βάφεται με ιωδιούχο αντισηπτικό.

Όταν έχει κοιμηθεί ο ασθενής και πριν ξεκινήσει η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ διενεργείται η τοπική αναισθησία. Μπορεί να σας φαντάζει οξύμωρο αλλά η χορήγηση τοπικής αναισθησίας στην ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της επέμβασης. Η ένεση με τοπικό αναισθητικό έχει το διττό ρόλο. Αφενός να προλάβει την μετάδοση ερεθισμάτων από την περιοχή προς τον εγκέφαλο με συνέπεια να μην πονά ο ασθενής κατά την μετεγχειρητική περίοδο και αφετέρου να δημιουργεί συνθήκες αιμόστασης για ένα αναίμακτο χειρουργείο. Αυτό επιτυγχάνεται διότι το διάλυμα της τοπικής αναισθησίας αναμιγνύεται με αδρεναλίνη 1:100000 το οποίο συσπά έντονα το αιμοφόρα αγγεία της μύτης. Επίσης σημαντικό ρόλο για την αποτροπή της πιθανής μετεγχειρητικής ρινορραγίας διαδραματίζει η πλημμελής αιμόσταση με διπολική διαθερμία. Με την αιμόσταση αποτρέπουμε την πιθανότητα μετεγχειρητικής ρινορραγίας αλλά και τον έντονο μωλωπισμό. Βλέπετε ότι για κάθε πιθανή επιπλοκή λαμβάνονται αντίμετρα.

H επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στην ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ επιτυγχάνεται όταν ο ιατρός ακούει προσεκτικά τον/την ασθενή του ώστε να αντιληφθεί ποιες είναι οι προσδοκίες του και να αναλύσει διεξοδικά τις δυνατότητες επίτευξης του στόχου. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει ένα μοτίβο που αρμόζει σε κάθε πρόσωπο. Είναι ευνόητο ότι οι αλλαγές σε μια σκολιωτική, λοξή, καμπουρωτή, γαμψή μύτη είναι θεμιτές. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται κάποιες φορές οι ασθενείς είναι ότι οι δραματικές αλλαγές στο μήκος και στην ανύψωση του ακρορινίου είναι ανεπιθύμητες καθώς δεν είναι θεμιτό για παράδειγμα να αλλάξεις σε ένα μακρόστενο αλλά συνάμα γεμάτο αντρικό πρόσωπο μια μύτη με μεγάλη ανύψωση του ακρορινίου (Γαλλική μύτη). Αντιθέτως, σε ένα λεπτό γυναικείο πρόσωπο μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά με τον βέλτιστο τρόπο.


 • Ο προγραμματισμός μιας Ρινοπλαστικής
Ο προγραμματισμός μιας Ρινοπλαστικής

Πριν από τον προγραμματισμό της ρινοπλαστικής σας, θα πρέπει να συναντηθείτε με το χειρουργό σας για να συζητηθούν σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της επέμβασης σας. Αυτή η συνάντηση περιλαμβάνει γενικά:

Το ιατρικό ιστορικό. Μια σημαντική ερώτηση είναι σχετικά με τα κίνητρα που σας ώθησαν να ζητήσετε μια πλαστική ρινός και ποίοι είναι οι στόχοι σας. Θα σας κάνει γίνουν ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σας – συμπεριλαμβανομένου ενός ιστορικού ρινικής απόφραξης, αλλαεργιών, χειρουργικών επεμβάσεων και οποιωνδήποτε φαρμάκων παίρνετε. Εάν έχετε αιμορραγική διαταραχή, όπως αιμορροφιλία καθώς μπορεί να μην είστε κατάλληλος υποψήφιος για ρινοπλαστική.

Η εξέταση. Ο ιατρός σας θα διεξαγάγει πλήρη φυσική εξέταση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων, όπως εξετάσεις αίματος. Επίσης, θα εξετάσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και το εσωτερικό και το εξωτερικό της μύτης σας.

Η φυσική εξέταση βοηθά το γιατρό σας να καθορίσει ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και πώς τα φυσικά χαρακτηριστικά σας, όπως το πάχος του δέρματός σας ή η δύναμη του χόνδρου στο ακρορίνιο, μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματά σας. Η φυσική εξέταση είναι επίσης κρίσιμη για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της ρινοπλαστικής στην αναπνοή σας.

Φωτογραφίες. Είναι πού σημαντικό να σας πάρει φωτογραφίες του προσώπου σας από διαφορετικές γωνίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό του υπολογιστή για να χειριστεί τις φωτογραφίες για να σας δείξει τι είδους αποτελέσματα είναι δυνατά. Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες για τις αξιολογήσεις πριν και μετά, την αναφορά κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και τις μακροπρόθεσμες αναθεωρήσεις. Το πιο σημαντικό, οι φωτογραφίες επιτρέπουν μια συγκεκριμένη συζήτηση σχετικά με τους στόχους της χειρουργικής επέμβασης.

Μια συζήτηση για τις προσδοκίες σας. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τα κίνητρα και τις προσδοκίες σας. Πρέπει να γίνει κατανοητό  τι θα σας προσφέρει μια ρινοπλαστική. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε  λίγο αμήχανα συζητώντας για την εμφάνισή σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι είστε ανοιχτοί όσον αφορά στις επιθυμίες και τους στόχους σας.

Εάν έχετε ένα μικρό πηγούνι, ο χειρουργός σας μπορεί να μιλήσει μαζί σας για την εκτέλεση μιας χειρουργικής επέμβασης για να αυξήσει την προβολή του πηγουνιού σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μικρό πηγούνι θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας μεγαλύτερης μύτης. Δεν είναι συχνό, αλλά μπορεί μια λεγόμενη προφιλοπλαστική να εξισορροπήσει καλύτερα το προφίλ του προσώπου.

Μόλις προγραμματιστεί η χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να κανονίσετε να έχετε κάποιον να σας οδηγήσει στο σπίτι όταν πάρετε εξιτήριο.

Τρόφιμα και φάρμακα: Αποφύγετε τα φάρμακα που περιέχουν ασπιρίνη ή ιβουπροφαίνη  και γενικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη για δύο εβδομάδες πριν και μετά την πλαστική μύτης. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν την αιμορραγική διάθεση το οργανισμού. Πάρτε μόνο τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί ή συνταγογραφηθεί από το χειρουργό σας. Επίσης, αποφύγετε βότανα και συμπληρώματα.

Αν καπνίζετε, είναι ιδιαιτέρα καλή ιδέα να σταματήσετε έστω προσωρινά. Το κάπνισμα επιβραδύνει τη διαδικασία επούλωσης μετά από χειρουργική επέμβαση και μπορεί να σας κάνει ευάλωτους σε ισχαιμία και σε λοιμώξεις.


 • Τι να αναμένετε πριν και μετά την Ρινοπλαστική
Τι να αναμένετε πριν και μετά την Ρινοπλαστική

Η προσπέλαση του σκελετού της ρινός στη Ρινοπλαστική (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ) μπορεί να γίνει ως Κλειστή ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ, με τομές μέσα στη μύτη σας ή Ανοικτή ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ μέσω μιας μικρής εξωτερικής τομής στη στυλίδα στη βάση της μύτης σας, μεταξύ των ρουθουνιών σας. Ακολουθεί η παρασκευή και διαχωρισμός του δέρματος από το χόνδρο και τα ρινικά οστά. Εν συνεχεία ακολουθούν οι προσαρμογές στις δομές που θα φέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Μπορεί να αλλάξει το σχήμα των ρινικών οστών ή του χόνδρου σας με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για μικρές αλλαγές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χόνδρος που λαμβάνεται από το διάφραγμα ή από το αυτί σας. Για μεγαλύτερες αλλαγές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χόνδρος από τα πλευρά σας.. Μετά από αυτές τις αλλαγές, επανατοποθετείται το δέρμα της μύτης ελέγχεται και συγκλείεται το τραύμα.

Εάν το διαχωριστικό τοίχωμα μεταξύ των δύο πλευρών της μύτης (διάφραγμα) παρεκκλίνει διενεργείται η διαφραγματοπλαστική για να βελτιωθεί η αναπνοή σας.

Μετά την επέμβαση, παραμένετε σε ένα δωμάτιο ανάρρωσης, με εξειδικευμένο προσωπικό.

Μετά την επέμβαση: Μετά τη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ξεκουραστείτε στο κρεβάτι με το κεφάλι σας σε θέση υψηλότερη από το στήθος σας, για τη μείωση της αιμορραγίας και πρήξιμο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εσωτερικοί νάρθηκες παραμένουν για μία έως επτά ημέρες μετά τη ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ. Ο εξωτερικός νάρθηκας παραμένει στη μύτη σας για μία εβδομάδα και προσφέρει προστασία από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν.

Ελαφρά αιμορραγία , βλεννόρροια και πήγματα κοινά για λίγες ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση ή μετά την αφαίρεση του επιδέσμου. Ο γιατρός σας μπορεί να τοποθετήσει ένα “μαξιλάρι γάζα” κάτω από τη μύτη σας για να απορροφήσει τα υγρά.


 • Μετεγχειρητικές Οδηγίες Ρινοπλαστικής
Μετεγχειρητικές Οδηγίες Ρινοπλαστικής

Μετά την πλαστική μύτης

Αποφύγετε επίπονες δραστηριότητες, όπως αεροβική γυμναστική και τζόκινγκ.

Πάρτε τα λουτρά και ντους ενώ έχετε τους επιδέσμους στη μύτη σας.

Δεν φυσάμε τη μύτη.

Τρώτε τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα και λαχανικά, για να αποφύγετε τη δυσκοιλιότητα. Δυσκοιλιότητα μπορεί να σας αναγκάσει να στέλεχος, ασκώντας πίεση στο χώρο της χειρουργικής επέμβασης.

Αποφύγετε ακραίες εκφράσεις του προσώπου, όπως το χαμόγελο ή το γέλιο.

Βουρτσίστε απαλά τα δόντια σας για να περιορίσετε την κίνηση του άνω χείλους σας.

Φορέστε ρούχα που στερεώνουν μπροστά. Μην τραβάτε ρούχα, όπως πουκάμισα ή πουλόβερ, πάνω από το κεφάλι σας.

Επιπλέον, ΟΧΙ γυαλιά ή γυαλιά ηλίου στη μύτη σας για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την επέμβαση, για την πρόληψη της πίεσης στη μύτη σας.  Χρησιμοποιήστε αντηλιακό SPF 30 όταν βρίσκεστε έξω, ειδικά στη μύτη σας. Πάρα πολύ ήλιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμο ακανόνιστο αποχρωματισμό στο δέρμα της μύτης σας.

Προσωρινό οίδημα ή μώλωπες με αποχρωματισμό των βλεφάρων σας μπορεί να συμβεί σπάνια από δύο έως τρεις εβδομάδες μετά τη ρινική χειρουργική επέμβαση. Το πρήξιμο της μύτης διαρκεί περισσότερο χρόνο. Ο περιορισμός του διαιτητικού αλατιού θα βοηθήσει το στην αποδρομή. Μην βάζετε όπως πάγο στη μύτη σας μετά από χειρουργική επέμβαση.


 • Αποτελέσματα Ρινοπλαστικής
Αποτελέσματα Ρινοπλαστικής

Πολύ μικρές αλλαγές στη δομή της μύτης σας – συχνά μετριούνται σε χιλιοστά – μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά στο πώς φαίνεται η μύτη σας μετά την ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων , ένας έμπειρος στην ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ χειρουργός μπορεί να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο ακόμη εμπειρότερος θα σας προειδοποιήσει ή ακόμα και θα σας αποτρέψει αν δεν είστε κατάλληλος υποψήφιος. Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβληθεί σε ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ ή ακόμα και αναίμακτη ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον ένα έτος για τη δευτερογενή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ.


 • Ρινοπλαστική και Διαφραγματοπλαστική
Ρινοπλαστική και Διαφραγματοπλαστική

Ρινοπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση για να αλλάξετε το σχήμα της μύτης. Επειδή τόσο η αναπνοή όσο και το σχήμα της μύτης είναι αλληλένδετα, μια ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) μπορεί μερικές φορές να γίνει όχι μόνο για να αλλάξει τον τρόπο που φαίνεται η μύτη, αλλά και για να βελτιωθεί η αναπνοή μέσω της μύτης.

Η διαφραγματοπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της αναπνοής δια της  διευθέτησης  του διαφράγματος που χωρίζει τις ρινικές θαλάμους  σε μια δεξιά και μια αριστερή πλευρά. Όταν το διάφραγμα είναι στραβό, μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη την αναπνοή από τη μύτη. Μια διαφραγματοπλαστική συνδυάζεται συχνά με ρινοπλαστική. Άλλη μια παράμετρος που πρέπει να διερευνηθεί είναι η παρουσία ή μη υπερτροφικών κογχών. Συνήθως, μια κογχοπηξία με ραδιοσυχνότητες είναι η βέλτιστη λύση. Σε περίπτωση ιδιαίτερα υπερτροφικών κογχών προτιμώ την κογχοπλαστική. Αυτή συνίσταται στην εκτομή των κογχών ώστε να μην υποτροπιάσουν.


 • Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους (microfat and nanofat grafting) για μικρές ασυμμετρίες και ανωμαλίες στο δέρμα της μύτης
Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους (microfat and nanofat grafting) για μικρές ασυμμετρίες και ανωμαλίες στο δέρμα της μύτης

Ένα μεγάλο όπλο στη φαρέτρα του Πλαστικού Χειρουργού για να εξομαλύνει ανωμαλίες που εκφράζονται στο δέρμα της μύτης αλλά και για να αναζωογονεί ιστούς είναι η αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους. Το λίπος λαμβάνεται συνήθως από την κατώτερη κοιλιακή χώρα ή από όπου επιθυμεί η/ο υποψήφιος. Το μόσχευμα λίπους επεξεργάζεται σε ένα πολύ λεπτό στρώμα μοσχεύματος (micro-fat) και ομογενοποιείται ώστε να μπορεί ο Πλαστικός Χειρουργός αφενός να το περάσει από λεπτή κάνουλα και χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο έμβολο της σύριγγας και αφετέρου να διασφαλίσει τη μέγιστη βιωσιμότητα του μοσχεύματος. Το μόσχευμα αυτό μπορεί να διορθώσει μικρές ανωμαλίες οι οποίες δεν είναι εύκολο να διορθωθούν χωρίς μια πλαστική μύτης. Είναι ευνόητο ότι αυτή η ελάχιστα επεμβατική τεχνική κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Όταν εφαρμόζεται από ειδικούς τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά με μηδαμινό χρόνο ανάρρωσης.


 • Είναι η ρινοπλαστική μια απλή εγχείρηση;
Είναι η ρινοπλαστική μια απλή εγχείρηση;

Όχι. Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ είναι μια απαιτητική επέμβαση. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, η μύτη είναι ένα περίπλοκο 3D σχήμα που βρίσκεται στη μέση του προσώπου. Οι αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια της ρινοπλαστικής είναι συχνά πολύ μικρές. Αλλά αυτές οι αλλαγές μπορούν να κάνουν μια σημαντική διαφορά στον τρόπο που η φαίνεται  και λειτουργεί η μύτη. Επειδή αυτές οι αλλαγές είναι μικρές, έτσι και το περιθώριο λάθους είναι ακόμη μικρότερο.

Το οίδημα και η τοποθέτηση του τοπικού αναισθητικού στο δέρμα αλλάζουν τη μύτη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, κρύβοντας πολλές από τις λεπτές αλλαγές που έγιναν. Η εμπειρία του χειρουργού στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι αυτό που καθορίζει την επιτυχία. Ο Πλαστικός Χειρουργός πρέπει να αναγνωρίζει τι αλλαγές θα επιφέρει κάθε κίνηση βλέποντας μόνο το σκελετό της ρινός. Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ επίσης δεν έχει ένα τυποποιημένο σχέδιο ή ένα καθορισμένο αλγόριθμο βημάτων. Ο Πλαστικός Χειρουργός προσαρμόζει κάθε επέμβαση στις ανάγκες του ασθενούς.


 • Κόστος Ρινοπλαστικής
Κόστος Ρινοπλαστικής

Το κόστος της επέμβασης διαμορφώνεται κυρίως από την πολυπλοκότητα της επέμβασης και κατά συνέπεια από τον απαιτούμενο χειρουργικό χρόνο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Αναμφισβήτητα άλλος ένας παράγοντα είναι η επιλογή του νοσοκομείου. Είναι ευνόητο ότι μια κλινική με αδιαπραγμάτευτες αρχές στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας τείνει να είναι ακριβότερη από κλινικές που απλά διατηρούν το επίπεδο ασφαλείας και μόνο. Στον τομέα της υγείας και της αισθητικής χειρουργικής είναι ζητούμενο η τελειότητα και όχι μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο. Έτσι, καλό είναι να μην εξετάζουμε πρωτίστως το κόστος αλλά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από το εκάστοτε νοσηλευτικό ίδρυμα και τον ιατρό..Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας

Είναι ευνόητο ότι η χειρουργημένη μύτη είναι πολύ δυσκολότερη αποστολή για τον ειδικό καθώς όλες οι δομές και ιστοί της μύτης παρουσιάζουν μετεγχειρητική ίνωση. Ετσι, η επέμβαση καθίσταται χρονοβόρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέγουμε ως ασθενείς να μας αναλάβει ένας ικανός χειρουργός αλλά είναι εξίσου σημαντικό εμείς οι χειρουργοί να επιλέγουμε τις αισθητικές ρινοπλαστικές επεμβάσεις που θα κάνουμε.

Ένα ποσοστό ανθρώπων έχει προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι υποχρέωσή μας να διαγνώσουμε στην προεγχειρητική συζήτηση τέτοιες περιπτώσεις (Body Dysmorphic Disorder – Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας). Πολλές φορές αυτό είναι δύσκολο και χρειάζεται προσοχή καθώς οι ασθενείς αυτοί είναι “εκπαιδευμένοι” από τις αλλεπάλληλες απορρίψεις από προηγούμενους χειρουργούς. Τέλος θεωρώ ότι το πιθανό οικονομικό όφελος του χειρουργού αλλά και η οικονομικότερη επέμβαση στην οποία μπορεί να συμφωνήσει ασθενής – χειρουργός είναι μια μεγάλη παγίδα. Οι χρυσές ευκαιρίες ειδικά σε μια ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ πολλές φορές αποδεικνύονται αρκετά ακριβές τόσο οικονομικά όσο και σε ψυχολογικάΚόστος Ρινοπλαστικής

Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ δεν είναι μια επέμβαση. Μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε λειτουργική και αισθητική.

Η λειτουργική ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ αποσκοπεί να βελτιώσει την αναπνοή από τη μύτη και μπορεί να θεωρηθεί ενιαία επέμβαση ασχέτως με την υποκείμενη παθολογία. Αυτό σημαίνει ότι αν πρέπει να διορθωθεί οποιοδήποτε αίτιο φράζει τη μύτη ο πλαστικός χειρουργός καλείται να το διορθώσει. Έτσι, σε μια μύτη που πρέπει να διορθωθεί το διάφραγμα, οι υπερτροφικές ρινικές κόγχες είτε πρέπει να διορθώσουμε μια ανεπάρκεια των χόνδρων που οδηγούν στη δημιουργία ρινικής βαλβίδας η επέμβαση θεωρείται ενιαία. Το κόστος της λειτουργικής ρινοπλαστικής ανάλογα με τον χειρουργικό χρόνο που απαιτείται ανέρχεται συνήθως στα 1500 ευρώ με 2000 ευρώ στις πολύ σύνθετες περιπτώσεις. Αυτό κόστος της λειτουργικής ρινοπλαστικής είναι αυτό που ονομάζουμε πακέτο και περιλαμβάνει τα πάντα όπως νοσηλεία μιας ημέρας (όταν χρειάζεται) σε τρίκλινο θάλαμο, αμοιβή αναισθησιολόγου, χειρουργού, βοηθού χειρουργού κοκ.

Η αισθητική ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ διαχωρίζεται ανάλογα με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Έτσι, μια μύτη που απλά έχει μια καμπούρα στη ράχη είναι μια απλή σχετικά επέμβαση στην οποία ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να ευθειάσει ή και να δώσει καμπυλό σχήμα ανάλογα με τις επιθυμίες του ασθενούς. Μια τέτοια επέμβαση ομοίως κοστολογείται από 1500 ευρώ ως 2000 ευρώ.

Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ γίνεται περισσότερο απαιτητική όταν υπάρχει ιδιαίτερη ασυμμετρία στα ρουθούνια ή κάποια έντονη απόκλιση και μάλιστα διπλή. Είναι σύνηθες να βλέπουμε τη λεγόμενη S shaped δυσμορφία (δίκην τελικού σίγμα). Αυτή η διπλή απόκλιση της μύτης ουσιαστικά είναι η κλίση της οστέινης μοίρας προς τη μια πλευρά και η αντίθετη κλίση της χόνδρινης μοίρας της ρινός. Πάντα συνοδεύται από σκολίωση του διαφράγματος. Αυτή η μύτη είναι πολύ συχνά τραυματικής αιτιολογίας και είναι η πιο απαιτητική περίπτωση ρινοπλαστικής. Η μύτη είναι ένα τρίποδο και όπως σε ένα τρίποδο αν βραχύνουμε ένα σκέλος αλλάζει ολόκληρη η δομή έτσι και στη ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ κάθε ένα σκέλος πρέπει να αλλάζει σε κάποιον ανάλογο μαζί με τα αλλά δυο για να επιτύχει ο πλαστικός χειρουργός την απόλυτη συμμετρία. Αυτή η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ, καθώς είναι η πιο σύνθετη και κάποιες φορές πολύωρη επέμβαση είναι και η ακριβότερη. Το κόστος αυτής της περίπτωσης κυμαίνεται από 2000 ευρώ μέχρι και 3000 ευρώ. Η εκτίμηση και η δέσμευση του πλαστικού χειρουργού γίνεται πάντα κατά την εξέταση και εκτίμηση του ασθενούς και δεν πρέπει να αλλάξει μετεγχειρητικά.

Ακόμη μια περίπτωση πλαστικής της μύτης είναι η ακρορινιοπλαστική η οποία ουσιαστικά αφορά στη διόρθωση κάποιας ανωμαλίας της άκρης της μύτης. Συνήθως, οι ασθενείς ενοχλούνται είτε επειδή είναι γαμψή, δηλαδή έχει μια κλίση η άκρη της μύτης προς τα κάτω ή ενοχλούνται επειδή είναι λίγο στραβή ή κάποιες φορές σε κάποιες μύτες φαίνεται ένα χώρισμα στο κέντρο. Είναι μια επέμβαση που μερικές φορές γίνεται υπό τοπική αναισθησία. Η τιμή της πλαστικής μύτης του ακρορινίου ξεκινά από 800 ευρώ και φθάνει τα 1500 αν χρειάζεται να γίνει σε κλινική υπό μέθη ή γενική αναισθησία.

Αρκετές φορές κατά την εξέταση του ασθενούς ανευρίσκονται πολλά από τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευνόητο ότι δεν προστίθενται τα κόστη. Βασική αρχή διαμόρφωσης στο κόστος της ρινοπλαστικής είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε να δοθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι κλινικές διαμορφώνουν το κόστος της πλαστικής μύτης με γνώμονα τη χρονοχρέωση του χειρουργείου. Έτσι, μια ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ που περιλαμβάνει πολλές από τις παραπάνω παθολογίες μπορεί να διαρκέσει από 90 λεπτά ως και 3 ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το τελικό κόστος της ρινοπλαστικής μπορεί να είναι από 2500 ως και 3500 ευρώ.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι η επανορθωτική ρινοπλαστική γνωστή ως δευτερογενής ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ. Αυτή είναι η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ που γίνεται για να διορθώσει μια αποτυχημένη πλαστική μύτης. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος ανεβαίνει στα 3500 ευρώ με 4500 ευρώ καθώς συνήθως είναι πολύωρη επέμβαση (2 με 3 ώρες) και ο χειρουργός καλείται να διορθώσει πολλές αστοχίες μιας προηγούμενης επέμβασης.


ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική σε γαμψή μύτη με έντονα κυρτό και πτωτικό ακρορίνιο
Επανορθωτική δευτερογενής ρινοπλαστική για την αποκατάσταση της συμμετρίας των ρουθουνιών και της προβολής της μύτης μετά από παλαιά επέμβαση. Τα ρουθούνια είχαν στενέψει και η μύτη είχε βραχυνθεί υπερβολικά. Η αστοχίες αυτές προκαλούσαν πέρα από αισθητικό και ψυχολογικό πρόβλημα έντονη δυσχέρεια στην αναπνοή. Η ασθενής είναι ικανοποιημένη και μπορεί και αναπνέει σωστά.


Επανεπέμβαση μετά από αποτυχημένη Ρινοπλαστική προ έτους σε άλλο χειρουργό. Ο ασθενής δεν είχε μείνει ικανοποιημένος απο το αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχε εντονότερη αναπνευστική δυσχέρεια. Αυτό είναι η 3 μηνών μετεγχειρητική του εικόνα ευχαριστημένος τόσο στο αισθητικό όσο και στο λειτουργικό σκέλος.


Επέμβαση
Ρινοπλαστική
Περίοδος ανάρρωσης
1 - 2 εβδομάδες
Διάρκεια επέμβασης
1,5 - 2,5 ώρες

πλαστικός χειρουργός, δρ. φώτης φίλιππος καραντώνης


Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Καραντώνης Επαγγελματισμός. Τελειότητα. Εμπειρία.


Επαγγελματισμός. Τελειότητα. Εμπειρία.
Επικοινωνία

Λοχ. Γιαννόπουλου 10, Ζωγράφου

+302107718551

+306936683853

info@drkarantonis.com


Βρείτε μας


2107718551

6936683853

Λοχ. Γιαννόπουλου 10, Ζωγράφου

Κλείστε μία συνάντησηCopyright ©2020 – Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματοςCopyright ©2020 – Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματοςΕπισκέψεις: 5985