Συγγενείς διαμαρτίες

Συγγενείς διαμαρτίες ορίζονται ως τα προβλήματα που εκδηλώνονται από τη γέννηση ενός παιδιού (συγγενείς δυσπλασίες ή διαμαρτίες).

Συγγενείς διαμαρτίες

Αν και ο ακριβής προσδιορισμός της συχνότητας στις συγγενείς διαμαρτίες και των συγγενών ανωμαλιών είναι δύσκολος αυτή κυμαίνεται γύρω στο 4% επί του συνόλου των γεννήσεων. Αιτιολογικά μπορεί να οφείλονται είτε σε χρωμοσωμικές διαταραχές, σε γενετικούς επίκτητους περιβαλλοντικούς παράγοντες είτε να αποτελούν τυχαία συμβάντα κατά την ενδομήτρια ζωή.

Διακρινονται σε:

  • Μορφογενετικές Ανεπάρκειες: Πρόκειται για αποτυχία πλήρους διάπλασης ενός οργάνου. Στην ομάδα αυτή ανήκουν
    οι διάφορες αγενεσίες, οι υποπλασίες, οι συνδακτυλίες, οι σχιστίες κ.ά.
  • Αθροιστικές Δυσμορφίες: Χαρακτηρίζονται από υπεράριθμους ιστούς, π.χ. πολυδακτυλίες.
  • Αμαρτώματα: Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για μια ομάδα βλαβών που βρίσκονται στο όριο της πραγματικής νεοπλασίας, π.χ. σπίλοι, αιμαγγειώματα κ.ά.

Ο προγεννητικός έλεγχος του εμβρύου, κυρίως σε γονείς υψηλού κινδύνου είναι προϋπόθεση για την έγκαιρη διάγνωση των συγγενών ανωμαλιών. Οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους χειρουργικά καθώς και οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής, καθορίζονται από ομάδα ειδικών ιατρών. Σε σοβαρές συγγενείς διαμαρτίες και ανίατες περιπτώσεις η διακοπή της κύησης είναι η μόνη διέξοδος.

Η επιστήμη της νοσηλευτικής δρα ως λειτούργημα όταν ο ασθενής προσεγγίζεται ολιστικά με υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς. Ιδιαίτερα στην παιδιατρική νοσηλευτική που οι συντεταγμένες τροποποιούνται χρειάζεται κατανόηση και ευελιξία από μέρους του νοσηλευτή για την ορθότερη αντιμετώπιση του παιδιού σε συνδυασμό με την οικογένεια, την οποία καλείται να εντάξει στο πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης του μικρού ασθενή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επέμβαση
Συγγενείς διαμαρτίες