Κοιλιοπλαστική – Πλαστική κοιλιάς – Μίνι κοιλιοπλαστική

Η κοιλιοπλαστικη ενδείκνυται σε ασθενείς με μεγάλη περίσσεια δέρματος και λίπους στην κοιλιά. Συνήθως συνοδεύεται με χαλάρωση των κοιλιακών μυών και συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση.