Αυξητική στήθους(με ενθέματα ή λιποαναρρόφηση)

Η αυξητική στήθους είναι μια από τις συχνότερες αισθητικές επεμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυξητική στήθους ενδείκνυται για νεαρές κυρίως κοπέλες, οι οποίες έχουν μικρότερο από το επιθυμητό μέγεθος στήθους και θα ήθελαν να βελτιώσουν την εικόνα τους. Φυσικά, η αυξητική στήθους εφαρμόζεται και σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή για λόγους υγείας. Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για αισθητικούς, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους.

Αυξητική στήθους με ενθέματα
Αυξητική μαστών με ενθέματα

Αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος

Η αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση, ώστε να πάρουμε το απαραίτητο λίπος το οποίο και επεξεργαζόμαστε. Στη συνέχεια, το λίπος τοποθετείται σε 3D πλάνο στους μαστούς, ώστε να δώσει το απαραίτητο σχήμα και μάζα.

Η αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος έχει σκοπό να αυξήσει το μαστό κατά 300cc περίπου. Περισσότερη μάζα μοσχεύματος λίπους, δυστυχώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί, καθώς αυξάνεται το ποσοστό λιποκυττάρων που αποπίπτουν χωρίς κανένα όφελος. Ειδικότερα, μέσα στη διάρκεια ενός έτους ένα ποσοστό του λίπους, περίπου το  30-40% απορροφάται.

Η αυξητική μαστών μπορεί να επαναληφθεί, ώστε η τελική μάζα του μαστού να πλησιάζει τα 400-500cc. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν είναι για κάποια που επιθυμεί με μια και μόνο επέμβαση ένα πολύ πλούσιο μπούστο.

Για ποιους λόγους η αυξητική στήθους συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση;

Σε αρκετές περιπτώσεις η αυξητική στήθους με λιπομεταφορά συνδυάζεται με μια λιποαναρρόφηση για τη σμίλευση του σώματος, και όχι μόνο για να λάβουμε το λίπος σαν μόσχευμα. Όπως σε κάθε αυξητική μαστών, η ασθενής φοράει ειδικό αθλητικό μπουστάκι για περίπου ένα μήνα.

Πλαστική στήθους & Αυξητική στήθους: Πρόκειται για την ίδια επέμβαση;

Η πλαστική στήθους είναι ένας ευρύς όρος ο οποίος περιγράφει διαφορετικές επεμβάσεις για να βελτιωθεί ένα στήθος και να γίνει αισθητικά άρτιο για την γυναίκα. Οι πλειοψηφία των γυναικών προσέρχονται και ζητούν μια αύξηση στήθους, ανόρθωση στήθους, μείωση στήθους και την αποκατάσταση της συμμετρίας. Όλες οι προαναφερθείσες βελτιώσεις πραγματοποιούνται με την πλαστική στήθους. Επομένως, η αυξητική στήθους είναι μια εκ των επεμβάσεων που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία της πλαστικής στήθους.

Σε τι αφορά η αυξητική στήθους;

Στην πραγματικότητα οι επεμβάσεις για τη βελτίωση της εικόνας του στήθους είναι διαφορετικές. Έτσι, πραγματοποιούμε άλλη επέμβαση για την αύξηση, άλλη για τη μείωση και άλλη για την ανόρθωση στήθους.

Η ανισομαστία συνήθως διορθώνεται με ένα συνδυασμό των προηγούμενων επεμβάσεων. Περαιτέρω, η αύξηση του στήθους επιτυγχάνεται με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή τα ενθέματα σιλικόνης, αλλά και με λιπομεταφορά του λίπους της ασθενούς από μια περιοχή που περισσεύει στο στήθος. Σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης θα πρέπει ο Πλαστικός Χειρουργός να καθοδηγεί την ενδιαφερόμενη προβάλλοντας τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε μεθόδου.

Ο Δρ. Καραντώνης υπήρξε πάντα πιστός στη θεμέλιο αρχή στην οποία στηρίζεται η Πλαστική Χειρουργική. Στην Πλαστική Χειρουργική πάντα προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τους ιστούς με όμοιους ιστούς από άλλα σημεία του σώματος.

Ο Πλαστικός Χειρουργός μετά την πολυετή εκπαίδευσή του αντιλαμβάνεται εύκολα σε κάθε πρόβλημα λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ποια επανόρθωση θα προσφέρει φυσικό αποτέλεσμα. Η πεποίθηση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά μετά την μετεκπαίδευση του Δρ. Καραντώνη στο Brigham and Women’s Hospital της Βοστόνης όπου και έλαβε μέρος της ειδικότητά του στην Πλαστική Χειρουργική.

Στην παραμονή του στο νοσοκομείο αυτό μετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευόμενων Πλαστικών Χειρουργών της Ιατρικής Σχολής Harvard. Ο Δρ. Καραντώνης με την έκθεση του σε εκπαίδευση τόσων υψηλών απαιτήσεων εξελίχθηκε σε υπέρμαχο της λογικής substitute tissues with same tissues.

Έτσι, η αισθητική Πλαστική Χειρουργική για τον ίδιο αποτελεί ένα μέρος της Επανορθωτικής Χειρουργικής με τη διαφορά ότι στην αισθητική Πλαστική Χειρουργική χειριζόμαστε υγιείς ιστούς. Είναι εύλογο, ότι εφόσον η ασθενής δεν επιθυμεί για παράδειγμα τοποθέτηση ξένου σώματος για την αυξητική στήθους, ο Δρ. Καραντώνης θα είναι ο πρώτος που θα συμφωνήσει και θα προτείνει την αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος.

Σημαντικό να γνωρίζετε

Λέγοντας τα παραπάνω δεν εννοείται ότι στην πλαστική στήθους μια τεχνική υπερέχει σε κάθε περίπτωση της άλλης, αλλά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν γυναίκες στις οποίες ένα ένθεμα σιλικόνης με όποια τεχνική και να το τοποθετήσεις θα δίνει ένα φτωχό αισθητικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, μια αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος στην ίδια περίπτωση θα ταίριαζε πολύ όμορφα. Το ίδιο ισχύει και ανάστροφα.

Περαιτέρω, σε μια γυναίκα που αναζητά μια πλαστική στήθους και η οποία έχει μια χαλάρωση του στήθους και πτώση, ο Πλαστικός Χειρουργός πάντα πρέπει να προτείνει την ανόρθωση στήθους ως λύση.

Η τοποθέτηση ενθέματος με σκοπό την αύξηση και συνάμα την ανόρθωση στήθους δεν επιφέρει πάντα ευεργετικά αποτελέσματα. Η ανόρθωση στήθους που προκαλεί ένα ένθεμα δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των 2 – 3 εκατοστών. Ο καλός Πλαστικός Χειρουργός πρώτα γνωρίζει και εξηγεί τις ενδείξεις ανά περίπτωση και μετά την τεχνική της επέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση όσο και άρτια να είναι η τεχνική σε μία επέμβαση πρέπει και να είναι η ενδεδειγμένη. Λάθος εφαρμογές οδηγούν πολλές φορές την ασθενή αλλά και τον Πλαστικό Χειρουργό σε λάθη, τα οποία είναι εύλογο ότι διορθώνονται με επανεπέμβαση. Οδηγός στην επιτυχία είναι η κατάλληλη καθοδήγηση της ασθενούς και η επιλογή από τον Πλαστικό Χειρουργό σε συνεργασία με την ασθενή της κατάλληλης λύσης σε κάθε πρόβλημα.

Πλαστική στήθους – Αυξητική στήθους (με ενθέματα): Πώς πραγματοποιείται;

Η συνηθέστερη μέθοδος στην αυξητική στήθους είναι η τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης. Τα ενθέματα έχουν επιλεγεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και επιθυμίες της ασθενούς.

Προεγχειρητικά, εκτός από τον κλασσικό έλεγχο, η ασθενής υποβάλλεται σε μαστογραφία για να αποκλειστεί οποιαδήποτε άλλη παθολογία των μαστών. Η πλαστική στήθους απαιτεί γενική αναισθησία και η διάρκειά της είναι 1-2 ώρες.

Επιπροσθέτως, στην αυξητική στήθους, ανάλογα με την τεχνική που θα επιλεγεί, οι τομές γίνονται είτε στην υπομάστια αύλακα, είτε πέριξ της θηλαίας άλω, έτσι ώστε αυτές να είναι δυσδιάκριτες.

Η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται είτε κάτω από τον μαζικό αδένα, είτε κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ ή ακόμη καλύτερα κάτω από τον μυ αλλά και τον υπάρχοντα μαζικό αδένα (dual plane).

Μετεγχειρητικές οδηγίες

Μετά την αυξητική στήθους, η ασθενής καλείται να φορά έναν ειδικό στηθόδεσμο, για να στηρίζει σωστά το στήθος. Επίσης, σε όσες έχουν υποβληθεί αυξητική στήθους με ενθέματα συνιστάται η αποχή από έντονη άσκηση για έναν μήνα, ενώ η επιστροφή στην εργασία εκτιμάται στις 5 έως 10 ημέρες, ανάλογα με την βαρύτητα της εργασίας. Τέλος, η συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να εκτελεστεί ανεξάρτητα με την πιθανότητα εγκυμοσύνης, αφού η γυναίκα είναι απόλυτα ικανή να θηλάσει μετά από μία τέτοια επέμβαση.

Πώς πραγματοποιείται η subfacial αυξητική στήθους και ποια πλεονεκτήματα τη διακρίνουν;

Στην subfascial αυξητική στήθους τα ενθέματα τοποθετούνται κάτω από τη περιτονία του θωρακικού μυός. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απόλυτα φυσικό. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο πλαστικός χειρουργός δεν επεμβαίνει στην ανατομία του μαζικού αδένα όταν δημιουργεί την ‘’τσέπη’’ και η διαδικασία είναι ατραυματική. Πρόκειται για μια τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των παλαιότερων τεχνικών, χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα τους. Το αποτέλεσμα είναι πολύ φυσικό και σχεδόν δε φαίνεται ότι έχει γίνει αυξητική στήθους, ακόμα και με ψηλάφηση.

Έτσι:

  • Ο  μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται.
  • Η ανάρρωση είναι άμεση και χωρίς πιθανές επιπλοκές
  • Το σχήμα του μαστού είναι πιο φυσικό, αφού η περιτονία καλύπτει το ένθεμα.
  • Επειδή το ένθεμα δεν έρχεται σε επαφή με το μαστό, ελαττώνεται η πιθανότητα σχηματισμού ρικνωτικής κάψας.

Στην αυξητική στήθους τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε αυτά που περιέχουν σιλικόνη και αυτά που περιέχουν φυσιολογικό ορό. Και τα δύο είναι εξίσου ασφαλή. Επιπλέον, ως προς το σχήμα τους  χωρίζονται σε στρογγυλά και σε ανατομικά.

Αυξητική στήθους: Με ποιες τεχνικές μπορεί να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση εμφυτευμάτων;

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων στην πλαστική στήθους :

  • Αυξητική στήθους πάνω από τους μύες και κάτω από τον υπάρχοντα μαστό.
  • Αυξητική στήθους κάτω από τους μύες.
  • Αυξητική στήθους Dual plane: το μισό πάνω και το μισό κάτω.
  • Αυξητική στήθους Subfascial: κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός.

Οι δύο τελευταίες αποτελούν τις νέες τεχνικές για την αυξητική στήθους με περισσότερα πλεονεκτήματα από τις προηγούμενες. Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός πρέπει αν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις τεχνικές, για να αποφασίσει ποια τεχνική πρέπει να εφαρμόσει. Σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχή πλαστική στήθους είναι και τα χαρακτηριστικά του μαστού όπως το πάχος, η βάση του κτλ. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι καθοριστικά για την επιτυχία της επέμβασης και λαμβάνονται υπόψη για να επιλεγεί τελικά το είδος του ενθέματος και το επίπεδο τοποθέτησης.

Ανατομικά ή Στρογγυλά ενθέματα;

Τα ενθέματα σιλικόνης χωρίζονται σε ανατομικά και στρογγυλά. Πιο συγκεκριμένα, τα στρογγυλά διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου βαθμού προβολής. Τα ανατομικά ενθέματα εκτός από αυτή τη διάκριση, χωρίζονται και με βάση το διαφορετικό ύψος, που μπορεί να είναι μικρότερο, ίδιο ή μεγαλύτερο από το πλάτος τους.

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι τα ανατομικά ενθέματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους, αφού η «τσέπη» που γίνεται από τον χειρουργό είναι στενότερη, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη στροφή τους. Στα πλεονεκτήματά των νεότερων ενθεμάτων (στρογγυλών και ανατομικών) συγκαταλέγονται η τεχνολογική κατασκευή τους και η πυκνότητα της σιλικόνης.

Πλεονεκτήματα αυξητικής στήθους με λιπομεταφορά

Είναι φυσικό, εάν έχετε επιφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση ξένων σωμάτων στο σώμα σας, η αυξητική στήθους με λιπομεταφορά να είναι ένας πολύ καλός τρόπος, για να κάνετε τη διαδικασία χωρίς ενθέματα σιλικόνης. Επιπλέον, επειδή το λίπος είναι εντελώς φυσικό, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν το στήθος σας θα φαίνεται ή αν θα το αισθάνεστε ψεύτικο.

Όλο το σώμα σας αναδιαμορφώνεται, αφού αφαιρείται λίπος από άλλα μέρη του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε διπλό όφελος, αφού χάνετε λίπος από μέρη που πιθανώς να θέλετε να χάσετε και κερδίζετε μεγαλύτερους μαστούς. Λόγω της λιποαναρρόφησης, θα καταλήξετε με μια πιο επίπεδη κοιλιά ή ψωμάκια, και φυσικά μεγαλύτερο στήθος.

Στην αυξητική στήθους με λιπομεταφορά δεν υπάρχουν ουλές. Οι ουλές αποφεύγονται, καθώς το λίπος μπαίνει στο στήθος σας με πολύ μικρές οπές 2 χιλιοστών. Αυτές οι μικροσκοπικές τομές δεν αφήνουν ουσιαστικά σημάδια, γεγονός που αυξάνει την τέλεια φυσική εμφάνιση.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις επιπλοκές από τα εμφυτεύματα – τα εμφυτεύματα έρχονται με τους κινδύνους ρήξης ή μετατόπισης, τα οποία όλα μπορούν να έχουν κάποιες παρενέργειες και αναθεωρητικές επεμβάσεις.

Μειονεκτήματα αυξητικής στήθους με λιπομεταφορά

Με τη διαδικασία της αυξητικής στήθους με λιπομεταφορά, μπορείτε να ενισχύσετε το στήθος σας μόνο κατά 300 περίπου cc. Έτσι, εάν ελπίζετε για μεγαλύτερη βελτίωση, αυτή η διαδικασία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για εσάς.
Το λίπος μπορεί να απορροφηθεί , μολονότι εφαρμόζεται κατά αυτήν τη διαδικασία κάθε τεχνική, ώστε να μείνει όσο περισσότερο είναι εφικτό.
Επιπροσθέτως, εάν υπάρχει μεγάλη πτώση των μαστών δεν είναι εφικτή η ανόρθωσή τους, χωρίς την προσθήκη άλλης τεχνικής μαστοπηξίας.

Επιπλέον, τα εμφυτεύματα προσφέρουν συνήθως μια ανυψωμένη εμφάνιση που δεν παρέχει η μεταφορά λίπους.
Η αυξητική στήθους με λιπομεταφορά κοστίζει λίγο περισσότερο, αφού λαμβάνετε δύο επεμβάσεις (λιποαναρρόφηση και αύξηση μαστού).

Η μεταμόρφωση του στήθους μπορεί να σας τονώσει την αυτοπεποίθηση και να επηρεάσει θετικά την ψυχολογία σας. Ο Πλαστικός Χειρουργός Φώτης Φίλιππος Καραντώνης έχει πραγματοποιήσει πολλές επεμβάσεις αυξητικής στήθους, εξασφαλίζοντας ένα φυσικό αποτέλεσμα. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας για να διερευνήσετε μαζί με τον ιατρό τις ανάγκες που έχει το στήθος σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επέμβαση
Αυξητική Στήθους

Διάρκεια ανάρρωσης
1-2 εβδομάδες