Κοιλιοπλαστικη – Πλαστικη κοιλιας – μινι κοιλιοπλαστικη

Η κοιλιοπλαστικη ενδείκνυται σε ασθενείς με μεγάλη περίσσεια δέρματος και λίπους στην κοιλιά. Συνήθως συνοδεύεται με χαλάρωση των κοιλιακών μυών και συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση.