Μειωτική στήθους

Μείωση στήθους

Σχετικά με τη μειωτική στήθους – μειωτική μαστών

Για ποιο λόγο κάποιες γυναίκες επιλέγουν τη μείωση στήθους;

Πέρα από το αισθητικό πρόβλημα, οι γυναίκες με μακρομαστία ή μεγαλομαστία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Αυτά προκαλούνται από το αυξημένο βάρος των μαστών και για αυτό πολλές γυναίκες καταφεύγουν στη μείωση στήθους.

Η μείωση στήθους μπορεί να βελτιώσει το αυχενικό σύνδρομο, τον πόνο στην πλάτη και τον θώρακα ή ακόμη και αναπνευστικά προβλήματα.

Για την μειωτική στήθους απαιτείται γενική αναισθησία.

Στη μείωση στήθους οι ουλές συνήθως είναι μία μόνο κάθετη τομή σε συνδυασμό με περιθηλαία ουλή (lollipop) ή σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ». Στη μειωτική μαστών αφαιρείται η απαιτούμενη ποσότητα μαζικού αδένα ώστε ο μαστός να μειωθεί στο επιθυμητό μέγεθος και να επιτευχθεί η ανύψωσή του στη νέα, ιδανική θέση.

Οι τεχνικές και οι τομές πέρα από την κλασσική τεχνική ανάποδου Τ ή την άγκυρα για τη μείωση στήθους, είναι τεχνικές που δεν μπορούν να ανορθώσουν πολύ έναν πτωτικό μαστό. Υπάρχουν όπως προανέφερα τεχνικές για τη μειωτική στήθους που καταλήγουν σε μια κάθετη μόνο τομή.

Πρέπει να τονίσω ότι είτε η τομή lolipop είτε η τομή J δεν επαρκούν να δώσουν ένα ικανοποιητικό σχήμα σε ένα μεγάλο πτωτικό μαστό.

Η επέμβαση

Πόσο διαρκεί η μειωτική στήθους; Τι πρέπει να προσέχω;

Η μειωτική στήθους διαρκεί 2-3 ώρες και η ασθενής συνήθως παραμένει για νοσηλεία 1 ημέρα. Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται ελαστική επίδεση των μαστών. Αυτή αντικαθίσταται από ειδικό στηθόδεσμο για μια περίοδο ενός μήνα.

Για αυτόν τον πρώτο μήνα είναι σημαντικό να προσέχει η ασθενής και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που τις δίνονται. Μετά το πέρας του μήνα μπορεί σταδιακά να επιστρέψει στις φυσιολογικές της δραστηριότητες.

Η μειωτική στήθους είναι μια επέμβαση που βελτιώνει εκτός από την εμφάνιση της ασθενούς και την ποιότητα ζωής της, αφού οι μεγάλοι μαστοί προκαλούν πολλές φορές και λειτουργικά προβλήματα.

Όπως και στην αυξητική των μαστών, συνιστάται πριν την επέμβαση να διενεργείται μαστογραφία για τον αποκλεισμό άλλης παθολογίας των μαστών.

Παρά το γεγονός ότι η μειωτική στήθους δεν επηρεάζει μελλοντική εγκυμοσύνη, συνιστάται όταν αυτό είναι δυνατόν να διενεργείται μετά την εγκυμοσύνη η οποία προκαλεί φυσιολογικά αύξηση του μεγέθους των μαστών και χαλάρωση αυτών.

Μειωτική σε συνδυασμό με αποκατάσταση ανισομαστίας και ταυτόχρονη ανόρθωση των μαστών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επέμβαση
Μειωτική μαστών

Διάρκεια επέμβασης
2-3 ώρες

Χρόνος ανάρρωσης
3-4 εβδομάδες