Ρινοπλαστική Κόστος (Πλαστική μύτης)

Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) 

Η Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) σε αντίθεση με την αναίμακτη Ρινοπλαστική γίνεται συνήθως υπό γενική αναισθησία.

Διαδικασία

Οι τομές γίνονται στο εσωτερικό των ρουθουνιών. Μέσα από αυτές τις τομές γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στις στηρικτικές δομές της ρινός (οστό και χόνδρος) ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από αυτές  τις τομές γίνονται και οι αναγκαίοι χειρισμοί για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της ρινός όταν αυτό απαιτείται.

Η διάρκεια

Η διάρκεια στην Ρινοπλαστικής  είναι 1,5-2,5 ώρες. Τοποθετείται ειδικός νάρθηκας, και ειδικές γάζες ή σωληνάκια σιλικόνης στα ρουθούνια. Έτσι επιτυγχάνεται αιμόσταση, περιορισμός του οιδήματος αλλά και ελεύθερη αναπνοή άμεσα μετά την Ρινοπλαστική.

Κόστος Ρινοπλαστικής :

Συνήθως το κόστος στη Ρινοπλαστική καθορίζεται από την πολυπλοκότητα της επέμβασης και κατά συνέπεια το χειρουργικό χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η επέμβαση.

Οι επανεπεμβάσεις πάντα στοιχίζουν περισσότερο καθώς η επανόρθωση μιας αποτυχημένης Ρινοπλαστικής είναι αρκετά πολύωρη και πολύπλοκη.

Δυσμορφία Διαφράγματος Δίκην S

Ρινοπλαστική μετά ατύχημα και κάταγμα σε νεαρή ηλικία

Κόστος ρινοπλαστικής

Λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστικη

Η Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης δεν είναι μια ενιαία επέμβαση. Μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε λειτουργική και αισθητική.

Η λειτουργική Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης αποσκοπεί να βελτιώσει την αναπνοή από τη μύτη και μπορεί να θεωρηθεί ενιαία επέμβαση ασχέτως με την υποκείμενη παθολογία.

Αυτό σημαίνει ότι αν πρέπει να διορθωθεί οποιοδήποτε αίτιο φράζει τη μύτη ο πλαστικός χειρουργός καλείται να το διορθώσει.

Σε μια μύτη που πρέπει να διορθωθεί το διάφραγμα, οι υπερτροφικές ρινικές κόγχες είτε πρέπει να διορθώσουμε μια ανεπάρκεια των χόνδρων που οδηγούν στη δημιουργία ρινικής βαλβίδας η επέμβαση θεωρείται ενιαία.

Ρινοπλαστικη κοστος

Το κόστος στη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης και συγκεκριμένα στη λειτουργικής Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης είναι ανάλογο με τον χειρουργικό χρόνο που απαιτείται και κυμαίνεται συνήθως από1500 ευρώ ως και  4500 ευρώ στις πολύ σύνθετες περιπτώσεις.

Αυτό το κόστος, στη λειτουργικής Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης είναι αυτό που ονομάζουμε πακέτο και περιλαμβάνει τα πάντα όπως νοσηλεία μιας ημέρας (όταν χρειάζεται) σε τρίκλινο θάλαμο, αμοιβή αναισθησιολόγου, χειρουργού, βοηθού χειρουργού κοκ.

Η αισθητική Ρινοπλαστικη

Η αισθητική Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης διαχωρίζεται ανάλογα με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν.

Έτσι, μια μύτη που απλά έχει μια καμπούρα στη ράχη είναι μια απλή σχετικά επέμβαση στην οποία ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να ευθειάσει ή και να δώσει καμπυλό σχήμα ανάλογα με τις επιθυμίες του ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή το κόστος μπορεί κάλλιστα να είναι περίπου 2500 ευρώ.

S shaped δυσμορφία και κόστος

Η Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης γίνεται περισσότερο απαιτητική όταν υπάρχει ιδιαίτερη ασυμμετρία στα ρουθούνια ή κάποια έντονη απόκλιση και μάλιστα διπλή. Είναι σύνηθες να βλέπουμε τη λεγόμενη S shaped δυσμορφία (δίκην τελικού σίγμα).

Αυτή η διπλή απόκλιση της μύτης ουσιαστικά είναι η κλίση της οστέινης μοίρας προς τη μια πλευρά και η αντίθετη κλίση της χόνδρινης μοίρας της ρινός και πάντα συνοδεύεται από σκολίωση του διαφράγματος.

Αυτή η μύτη είναι πολύ συχνά τραυματικής αιτιολογίας και είναι η πιο απαιτητική περίπτωση ρινοπλαστικής.

Ακρορινιοπλαστική και κοστος

Ακόμη μια περίπτωση πλαστικής της μύτης είναι η ακρορινιοπλαστική η οποία ουσιαστικά αφορά στη διόρθωση κάποιας ανωμαλίας της άκρης της μύτης.

Συνήθως, οι ασθενείς ενοχλούνται είτε επειδή είναι γαμψή, δηλαδή έχει μια κλίση η άκρη της μύτης προς τα κάτω ή ενοχλούνται επειδή είναι λίγο στραβή ή κάποιες φορές σε κάποιες μύτες φαίνεται ένα χώρισμα στο κέντρο.

Είναι μια επέμβαση που μερικές φορές γίνεται υπό τοπική αναισθησία. Η τιμή της πλαστικής μύτης του ακρορινίου ξεκινά από 800 ευρώ και φθάνει τα 1500 αν χρειάζεται να γίνει σε κλινική υπό μέθη ή γενική αναισθησία.

Αρκετές φορές κατά την εξέταση του ασθενούς ανευρίσκονται πολλά από τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευνόητο ότι δεν προστίθενται τα κόστη. Βασική αρχή διαμόρφωσης στο κόστος της ρινοπλαστικής είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε να δοθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Χρονοχρέωση και κόστος

Οι κλινικές διαμορφώνουν το κόστος της πλαστικής μύτης με γνώμονα τη χρονοχρέωση του χειρουργείου. Έτσι, μια ρινοπλαστικη που περιλαμβάνει πολλές από τις παραπάνω παθολογίες μπορεί να διαρκέσει από 90 λεπτά ως και 3 ώρες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το τελικό κόστος της ρινοπλαστικής μπορεί να είναι από 2500 ως και 4500 ευρώ.

Δευτερογενής Ρινοπλαστικη και κόστος

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι η επανορθωτική Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης γνωστή ως δευτερογενής Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης . Αυτή είναι η Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης που γίνεται για να διορθώσει μια αποτυχημένη πλαστική μύτης.

Σε αυτή την περίπτωση το κόστος ανεβαίνει στα 3500 ευρώ με 5500 ευρώ καθώς συνήθως είναι πολύωρη επέμβαση (2 με 3 ώρες) και ο χειρουργός καλείται να διορθώσει πολλές αστοχίες μιας προηγούμενης επέμβασης.

Η πυραμίδα της μύτης

Η μύτη είναι ένα τρίποδο και όπως σε ένα τρίποδο αν βραχύνουμε ένα σκέλος αλλάζει ολόκληρη η δομή έτσι και στη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης κάθε ένα σκέλος πρέπει να αλλάζει σε κάποιον ανάλογο μαζί με τα αλλά δυο για να επιτύχει ο πλαστικός χειρουργός την απόλυτη συμμετρία.

Αυτή η Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης , καθώς είναι η πιο σύνθετη και κάποιες φορές πολύωρη επέμβαση είναι και η ακριβότερη.

Εδώ, ως κόστος Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης υπολογίζουμε από 2000 ευρώ μέχρι και 4500 ευρώ. Η εκτίμηση και η δέσμευση του πλαστικού χειρουργού γίνεται πάντα κατά την εξέταση και εκτίμηση του ασθενούς και δεν πρέπει να αλλάξει μετεγχειρητικά.

Mετεγχειρητική πορεία

Μετά την Ρινοπλαστικη

Μετά την Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ μπορεί να εμφανιστεί οιδήμα-πρήξιμο και πιθανά μικρές εκχυμώσεις κάτω από τα μάτια, τα οποία υποχωρούν πολύ γρήγορα.

Οι γάζες στα ρουθούνια αφαιρούνται την πρώτη ή δεύτερη ημέρα μετά την Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ ενώ ο νάρθηκας παραμένει για δύο εβδομάδες προκειμένου να προστατεύει τη μύτη.

Απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός της ρινός για έναν τουλάχιστον μήνα.

Ανάρρωση μετά τη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ

Η επιστροφή στην εργασία μετά τη Ρινοπλαστικη

Η επιστροφή στην εργασία μετά τη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης εκτιμάται σε μία εβδομάδα από την επέμβαση. Τότε  θα υπάρχουν μικρά, δυσδιάκριτα στους τρίτους οιδήματα, τα οποία υποχωρούν σταδιακά μετά από 2-3 μήνες.

Η εμφάνιση της ρινός, η οποία ίσως είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός προσώπου χάρη και στην τρισδιάστατη δομή της, απασχολεί άνδρες και γυναίκες. Περαιτέρω είναι συχνό να υπάρχει και λειτουργικό πρόβλημα στην αναπνοή.

Μια επιτυχημένη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου και βελτιώνει την ποιότητα ζωής του με την αποκατάσταση και της αναπνοής.

Πλαστική της άκρης της μύτης (Ακρορινιοπλαστική)

Ακρορινιοπλαστική

Η προέχουσα περιοχή στο πρόσωπό μας είναι η άκρη της μύτης μας. Ως εκ τούτου, η μύτη είναι πολύ σημαντική για την εμφάνιση μας.

Η πλαστική της άκρης της μύτης (Tip plasty) είναι μια χειρουργική διαδικασία που στοχεύει συγκεκριμένα στη διόρθωση παραμορφώσεων του ακρορινίου.

Η Ακρορινιοπλαστική είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια.

Οι ασθενείς που δεν είναι ικανοποιημένοι με το σχήμα ή το μέγεθος της άκρης της μύτης τους είναι καλοί υποψήφιοι για αυτήν τη διαδικασία.

Εδώ, καλύπτουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την πλαστική του ακρορινίου.

Τι είναι η Ακρορινιοπλαστική;

Η Ακρορινιοπλαστική , είναι ένα είδος ρινοπλαστικής που προτιμάται από ασθενείς από κόσμο για να αλλάξουν τη μύτη και να αποκτήσουν μια αισθητικά ευχάριστη εικόνα. Ο στόχος της επέμβασης βασίζεται στις ανάγκες του ασθενούς και δεν επηρεάζει περιοχές όπως οστά, χόνδρους, δέρμα και βλεννογόνο.

Μέθοδοι Ακρορινιοπλαστικής

Μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές τεχνικές για τη διαδικασία σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς. Η τεχνική κλειστής ρινοπλαστικής είναι μία από αυτές. Στην κλειστή τεχνική, η διάρκεια της επέμβασης είναι μικρότερη από τις άλλες τεχνικές και η ανάρρωση μετά τη χειρουργική επέμβαση είναι πολύ ταχύτερη. Μια άλλη τεχνική είναι η τεχνική ανοιχτής ρινοπλαστικής.

Όπως και στις άλλες ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις ρινοπλαστικής, η περιοχή ελέγχου του χειρουργού είναι κατά πολύ ευρύτερη με την επέμβαση ανοικτής ρινοπλαστικής.

Ετσι, σε δύσκολες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να τοποθετηθούν μοσχεύματα χόνδρου με ακρίβεια είναι προτιμότερη η ανοικτή ακρορινοπλαστική. Και οι δύο μέθοδοι έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ανάλογα με την κατάστασή σας, μπορείτε να αξιολογήσετε και τις δύο μεθόδους και να επιλέξετε με τη βοήθεια του ειδικού.

Πόσο διαρκεί η χειρουργική επέμβαση;

Η διάρκεια αυτής της πλαστικής μύτης ποικίλλει από άτομο σε άτομο, όπως και στις άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Η διάρκεια κυμαίνεται από 30 έως 60 λεπτά ανάλογα με το πρόβλημα.

Ο χρόνος ανάρρωσης μπορεί να είναι μικρότερος εάν ο ασθενής δώσει προσοχή στις οδηγίες που του γιατρού.

Ποιες είναι οι προφυλάξεις μετά τη χειρουργική επέμβαση μετά την ακρορίνιο πλαστική tip plasty;

Είναι απαραίτητο μετά την ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ να αποφύγετε βαριά και εντατικά αθλήματα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αποφύγετε τη χρήση γυαλιών με χοντρό πλαίσιο.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν βουρτσίζετε τα δόντια.

Αναβάλλετε δραστηριότητες όπως κολύμπι κατά την περίοδο ανάρρωσης.

Αποφύγετε το φύσημα της μύτης και κατά το δυνατόν το φτάρνισμα. Όπως και στις άλλες χειρουργικές επεμβάσεις ρινοπλαστικής, προστατεύστε το πρόσωπό σας από το φως του ήλιου.

Εάν δεν έχετε ανατομικό ζήτημα σχετικά με τη μύτη σας και απλά δεν είστε ευχαριστημένοι με την άκρη της μύτης σας, η ακρορινοπλαστική μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για εσάς.

Για να αποφασίσετε ποια χειρουργική ρινοπλαστική θα είναι κατάλληλη για εσάς, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν τον πλαστικό χειρουργό.

Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης χωρίς χειρουργείο (Αναίμακτη Ρινοπλαστική-Υγρή Ρινοπλαστική)

Υγρή Ρινοπλαστικη  ή αναίμακτη Ρινοπλαστικη

Υγρή Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης, ή αναίμακτη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης, ονομάζουμε την ενέσιμη θεραπεία  στο  υποδόριο της μύτης με σκοπό  για να διορθώσουμε το σχήμα της.

Είναι μια εξαιρετική επιλογή για ασθενείς που έχουν μεμονωμένες παραμορφώσεις στη μύτη τους. Παράδειγμα είναι  μια καμπούρα στη ράχη της μύτης, μια γαμψή μύτη, μια πτώση της άκρης  ή διάφορες μικρές ασυμμετρίες.

Η αναίμακτη Ρινοπλαστικη

επίσης να είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε Ρινοπλαστικη  στο παρελθόν και είχαν μικρές ανωμαλίες μετεγχειρητικά.

Αυτοί οι ασθενείς, ωστόσο, χρειάζονται περισσότερη εμπειρία και φροντίδα στις ενέσεις τους, καθώς η αγγείωση της περιοχής έχει ήδη αλλάξει μετά μια χειρουργική επέμβαση. Σε αυτή την ομάδα ασθενών οι κίνδυνοι επιπλοκών μπορεί να είναι υψηλότεροι.

Η υγρή Ρινοπλαστικη  (αναίμακτη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ) είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Ακόμη είναι κατάλληλη όταν δεν είναι σε θέση να πληρώσουν μια χειρουργική Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης ή δεν μπορούν να σπαταλήσουν μια εβδομάδα σε χρόνο ανάρρωσης.

Τέλος, οι ασθενείς μπορούν επίσης να υποβληθούν σε υγρή Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης (αναίμακτη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης) για να «δοκιμάσουν» εάν θέλουν να προχωρήσουν μελλοντικά σε μια χειρουργική επέμβαση.

Τα αποτελέσματα της υγρής ρινοπλαστικής

Τα αποτελέσματα της υγρής ρινοπλαστικής (αναίμακτη ρινοπλαστική) είναι προσωρινά. Η αναίμακτη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης (υγρή Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης) διενεργείται στο ιατρείο και είναι πού σύντομη θεραεπεία.

Η αναίμακτη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης (υγρή Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτης) δεν πονάει καθώς το ενέσιμο υαλουρονικό περιέχει τοπικό αναισθητικό.

Επιπλοκές αναίμακτης ρινοπλαστικής

Είναι δυνατόν να εμφανιστούν ορισμένες παρενέργειες που σχετίζονται με την ένεση κατά την αναίμακτη ρινοπλαστικη (υγρή ρινοπλαστικη ) όπως ερυθρότητα, ευαισθησία, πρήξιμο και μώλωπες.

Αυτά δεν είναι ποτέ πολύ σοβαρά και επιλύονται μέσα σε λίγες μέρες. Η αναίμακτη ρινοπλαστικη (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) στα χέρια των μη ειδικών ιατρών μπορεί να επιφέρει ισχαιμία στο δέρμα μέχρι και νέκρωση.

Η σοβαρότερη επιπλοκή στην αναίμακτη ρινοπλαστικη (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) είναι η ενδαγγειακή ένεση του υλικού με αποτέλεσμα την απόφραξη της οφθαλμικής αρτηρίας και έκπτωσης της όρασης μέχρι και τύφλωση.

Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι ελάχιστα στις εκατομμύρια θεραπείας που γίνονται ανά τον κόσμο.

Ποιοι ιατροί είναι κατάλληλοι να εφαρμόζουν ενέσιμα υαλουρονικά ?

Είναι οφθαλμοφανές ότι η αναίμακτη ρινοπλαστικη (υγρή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ) που πρέπει να γίνεται από ιατρούς εξειδικευμένους στη χρήση υαλουρονικού οξέως αλλά και στην ανατομία. Ο πλαστικός χειρουργός είναι ο κατάλληλος ιατρός στην εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων.

Κατανοεί καλύτερα από κάθε άλλο ιατρό την ανατομία του ανθρώπινου σώματος και κεφαλής. Έχει εμπειρία στη χρήση ενέσιμων θεραπειών αλλά αντιλαμβάνεται καλύτερα από όλους την αιμάτωση και την ισχαιμία των ιστών. Τα εφόδια αυτά αποτελούν εχέγγυα για θεραπείες άνευ σοβαρών συμβαμάτων.

Ποιο το κόστος αναίμακτης ρινοπλαστικής (υγρή ρινοπλαστική)

Είμαι βέβαιος ότι το κόστος στην αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική) ποικίλλει ανάλογα με την εμπειρία του ιατρού. Στο ιατρείο μου, κυμαίνεται μεταξύ περίπου 500 και 1000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του ενέσιμου υαλουρονικού που χρησιμοποιείται.

Διάρκεια αποτελέσματος της αναίμακτης ρινοπλαστικής

Σε αντίθεση με μια χειρουργική ρινοπλαστική, τα αποτελέσματα αυτής στην αναίμακτη ρινοπλαστική (υγρή ρινοπλαστική) είναι προσωρινά και διαρκούν μεταξύ έξι έως 18 μήνες.

Περιορισμοί μετά από την αναίμακτη ρινοπλαστική

Το ενέσιμο πρέπει να διαλύεται πριν από τη ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ. Καθώς τα αποτελέσματα της ρινοπλαστικής είναι μόνιμα, είναι συνετό να παρουσιάζετε στον χειρουργό σας το πραγματικό σχήμα της μύτης σας χωρίς να έχει παραμείνει αλλαγμένη η μύτη από μια πρόσφατη υγρή ρινοπλαστική . Έτσι ο χειρουργός έχει μια καλή εικόνα των αλλαγών που πρέπει να επιφέρει με την τεχνική του.

Δευτερογενής Ρινοπλαστική (Revision Rhinoplasty)

Η δευτερογενής ρινοπλαστική

Η Δευτερογενής ρινοπλαστικη είναι η πιο απαιτητική επέμβαση αισθητικής φύσης. Είναι γνωστή και ως Επανορθωτική ρινοπλαστικη , Αναθεωρητική ρινοπλαστικη , Επανεπέμβαση Ρινοπλαστικής.

Ουσιαστικά είναι η αναθεωρητική επέμβαση μετά από μια αποτυχημένη πλαστική μύτης.

Μεγάλος αριθμός των επεμβάσεων αυτών καταλήγουν σε επανεπέμβαση καθώς οι ασθενείς δεν μένουν ικανοποιημένοι συνήθως από το αισθητικό αποτέλεσμα.

Η πλειοψηφία των επεμβάσεων (ρινοπλαστικής) που καταλήγουν σε αποτυχία λειτουργική (δεν βελτιώνεται η αναπνοή του ασθενούς) δεν οφείλεται σε ανατομικές αστοχίες του χειρουργού.

Περισσότερο οφείλονται σε λανθασμένη προεγχειρητική εκτίμηση συνυπάρχουσας φλεγμονής και πάχυνσης των βλεννογόνων.

Αποτυχία στο αισθητικό σκέλος της ρινοπλαστικής

Αποτυχία στο αισθητικό σκέλος στην πλαστικη μυτησ βαρύνει συνήθως των χειρουργό. Αυτός πρέπει να έχει εξηγήσει και να έχει συμφωνήσει με τον ασθενή το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Σπανιότερα, μπορεί απλά να απέτυχε να αποδώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Σπάνια μπορεί να “χαλάσει” μια επέμβαση από λάθος εφαρμογή μετεγχειρητικών οδηγιών από την πλευρά του ασθενούς.

Κλειστή Ρινοπλαστική

Κλειστή Ρινοπλαστική

Κατά την κλειστή ρινοπλαστικη όλες οι τομές γίνονται μέσα στη μύτη, ώστε να μην αφήνει ορατές ουλές η επέμβαση.

Οι χειρισμοί που γίνονται στους ρινικούς χόνδρους, τα οστά και το διάφραγμα ολοκληρώνονται με αυτές τις εσωτερικές τομές.

Η κλειστή ρινοπλαστικής είναι μια τέλεια τεχνική για συγκεκριμένες ατέλειες. Δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανοικτή Ρινοπλαστικη ως τεχνική.

Συγκριτικά Κλειστή με Ανοικτή ρινοπλαστική

Με την ανοικτή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ δίνεται στο χειρουργό μεγαλύτερη άνεση για τη χρήση πιο εκτεταμένων χειρουργικών χειρισμών και κατά συνέπεια διορθώνονται πιο σύνθετα προβλήματα.

Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος που η κλειστή Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ έχει μικρότερο διάστημα αποθεραπείας και λιγότερο οίδημα εν σχέση με την ανοικτή τεχνική. Ο χρόνος ανάρρωσης της κλειστής ρινοπλαστικής είναι 7 με 10 ημέρες. Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι μόνιμο.

Η κλειστή ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ γίνονται ως εναλλακτική λύση στην ανοιχτή τεχνική. Αντί να εκτίθεται η ρινική δομή, γίνονται τομές στην ρινική μεμβράνη σε διάφορες θέσεις για πρόσβαση σε διαφορετικά μέρη του πλαισίου της μύτης.

Με το άνοιγμα της μύτης, οι ασθενείς είναι σε θέση να έχουν μειωμένους χρόνους ανάρρωσης και μη ορατές ουλές. Όποιοι και αν είναι οι στόχοι σας, είτε πρόκειται για εθνοτική ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ είτε για εργασία αναζωογόνησης, πιθανότατα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια κλειστή τεχνική.

Ενδείξεις κλειστής ρινοπλαστικής

Ο σκελετός της μύτης, δηλαδή οι χόνδροι και τα οστά δεν εκτίθενται όπως στην ανοικτή ρινοπλαστική , πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της επέμβασης γίνεται δια της αφής.

Με την προσθήκη ενδοσκοπίου ρινοπλαστικής για την αυξάνεται η δυνατότητα οπτικού ελέγχου. Όταν ολοκληρωθεί η επέμβαση, τοποθετούνται ελάχιστα ράμματα και τοποθετείται ένας νάρθηκας.

Με την κλειστή ρινοπλαστική μπορούμε να σβήσουμε την καμπούρα της ράχης της μύτης, να λεπτύνουμε την οστέινη δομή αλλά και την χόνδρινη με σκοπό να λεπτύνουμε μια φαρδιά μύτη. Η κλειστή ρινοπλαστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση προβλημάτων αναπνοής που προκύπτουν από ανωμαλίες στο εσωτερικό της μύτης.

Μπορεί να γίνει πλαστική του διαφράγματος και των κογχών χωρίς κανένα περιορισμό. Ο στόχος μιας κλειστής ρινοπλαστικής είναι να επιτευχθεί η αρμονία του προσώπου αλλάζοντας το σχήμα, το μέγεθος ή τη γωνία της μύτης.

Αντιθέτως, δεν μας δίνεται η δυνατότητα μεγάλων αλλαγών στο ακρορίνιο, δηλαδή στην άκρη της μύτης. Είναι λιγότερο ακριβείς οι τοποθετήσεις μοσχευμάτων όπου χρειάζονται. Κατά συνέπεια η κλειστή ρινοπλαστική είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική σε μύτες που είναι κατάλληλες να διορθωθούν με αυτή τη μέθοδο.

Συνοπτικά, με τη μέθοδο της κλειστής ρινοπλαστικής διορθώνουμε : το μέγεθος της μύτης, το σχήμα, τη γωνία και διενεργούμε μια λειτουργική ρινοπλαστική για ελεύθερη αναπνοή.

Πριν την ρινοπλαστική

Πριν από τον προγραμματισμό της ρινοπλαστικής σας, θα πρέπει να συναντηθείτε με το χειρουργό σας για να συζητηθούν σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της επέμβασης σας. Αυτή η συνάντηση περιλαμβάνει γενικά:

Το ιατρικό ιστορικό. Μια σημαντική ερώτηση είναι σχετικά με τα κίνητρα που σας ώθησαν να ζητήσετε μια πλαστική ρινός και ποίοι είναι οι στόχοι σας.

Θα σας κάνει γίνουν ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σας – συμπεριλαμβανομένου ενός ιστορικού ρινικής απόφραξης, αλλαεργιών, χειρουργικών επεμβάσεων και οποιωνδήποτε φαρμάκων παίρνετε.

Εάν έχετε αιμορραγική διαταραχή, όπως αιμορροφιλία καθώς μπορεί να μην είστε κατάλληλος υποψήφιος για ρινοπλαστική.

Η εξέταση. Ο ιατρός σας θα διεξαγάγει πλήρη φυσική εξέταση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων, όπως εξετάσεις αίματος. Επίσης, θα εξετάσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και το εσωτερικό και το εξωτερικό της μύτης σας.

Η φυσική εξέταση βοηθά το γιατρό σας να καθορίσει ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και πώς τα φυσικά χαρακτηριστικά σας, όπως το πάχος του δέρματός σας ή η δύναμη του χόνδρου στο ακρορίνιο, μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματά σας.

Η φυσική εξέταση είναι επίσης κρίσιμη για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της ρινοπλαστικής στην αναπνοή σας.

Ρινοπλαστική Φωτογραφίες

Είναι πού σημαντικό να σας πάρει φωτογραφίες του προσώπου σας από διαφορετικές γωνίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό του υπολογιστή για να χειριστεί τις φωτογραφίες για να σας δείξει τι είδους αποτελέσματα είναι δυνατά.

Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες για τις αξιολογήσεις πριν και μετά, την αναφορά κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και τις μακροπρόθεσμες αναθεωρήσεις. Το πιο σημαντικό, οι φωτογραφίες επιτρέπουν μια συγκεκριμένη συζήτηση σχετικά με τους στόχους της χειρουργικής επέμβασης.

Μια συζήτηση για τις προσδοκίες σας. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τα κίνητρα και τις προσδοκίες σας. Πρέπει να γίνει κατανοητό  τι θα σας προσφέρει μια ρινοπλαστική. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε  λίγο αμήχανα συζητώντας για την εμφάνισή σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι είστε ανοιχτοί όσον αφορά στις επιθυμίες και τους στόχους σας.

Εάν έχετε ένα μικρό πηγούνι, ο χειρουργός σας μπορεί να μιλήσει μαζί σας για την εκτέλεση μιας χειρουργικής επέμβασης για να αυξήσει την προβολή του πηγουνιού σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μικρό πηγούνι θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας μεγαλύτερης μύτης.

Δεν είναι συχνό, αλλά μπορεί μια λεγόμενη προφιλοπλαστική να εξισορροπήσει καλύτερα το προφίλ του προσώπου.

Μόλις προγραμματιστεί η χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να κανονίσετε να έχετε κάποιον να σας οδηγήσει στο σπίτι όταν πάρετε εξιτήριο.

Τρόφιμα και φάρμακα

Αποφύγετε τα φάρμακα που περιέχουν ασπιρίνη ή ιβουπροφαίνη  και γενικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη για δύο εβδομάδες πριν και μετά την πλαστική μύτης. Αυτά τα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν την αιμορραγική διάθεση το οργανισμού. Πάρτε μόνο τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί ή συνταγογραφηθεί από το χειρουργό σας. Επίσης, αποφύγετε βότανα και συμπληρώματα.

Αν καπνίζετε, είναι ιδιαιτέρα καλή ιδέα να σταματήσετε έστω προσωρινά. Το κάπνισμα επιβραδύνει τη διαδικασία επούλωσης μετά από χειρουργική επέμβαση και μπορεί να σας κάνει ευάλωτους σε ισχαιμία και σε λοιμώξεις.

Μετά την πλαστική μύτης

Αποφύγετε επίπονες δραστηριότητες, όπως αεροβική γυμναστική και τζόκινγκ.

Πάρτε τα λουτρά και ντους ενώ έχετε τους επιδέσμους στη μύτη σας.

Δεν φυσάμε τη μύτη.

Τρώτε τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα και λαχανικά, για να αποφύγετε τη δυσκοιλιότητα. Δυσκοιλιότητα μπορεί να σας αναγκάσει να στέλεχος, ασκώντας πίεση στο χώρο της χειρουργικής επέμβασης.

Αποφύγετε ακραίες εκφράσεις του προσώπου, όπως το χαμόγελο ή το γέλιο.

Βουρτσίστε απαλά τα δόντια σας για να περιορίσετε την κίνηση του άνω χείλους σας.

Φορέστε ρούχα που στερεώνουν μπροστά. Μην τραβάτε ρούχα, όπως πουκάμισα ή πουλόβερ, πάνω από το κεφάλι σας.

Επιπλέον, ΟΧΙ γυαλιά ή γυαλιά ηλίου στη μύτη σας για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την επέμβαση, για την πρόληψη της πίεσης στη μύτη σας.

Χρησιμοποιήστε αντηλιακό SPF 30 όταν βρίσκεστε έξω, ειδικά στη μύτη σας. Πάρα πολύ ήλιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμο ακανόνιστο αποχρωματισμό στο δέρμα της μύτης σας.

Προσωρινό οίδημα ή μώλωπες με αποχρωματισμό των βλεφάρων σας μπορεί να συμβεί σπάνια από δύο έως τρεις εβδομάδες μετά τη ρινική χειρουργική επέμβαση.

Το πρήξιμο της μύτης διαρκεί περισσότερο χρόνο. Ο περιορισμός του διαιτητικού αλατιού θα βοηθήσει το στην αποδρομή. Μην βάζετε όπως πάγο στη μύτη σας μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η πολυπλοκότητα της ρινοπλαστικής

Όχι. Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ είναι μια απαιτητική επέμβαση. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, η μύτη είναι ένα περίπλοκο 3D σχήμα που βρίσκεται στη μέση του προσώπου.

Οι αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια της ρινοπλαστικής είναι συχνά πολύ μικρές. Αλλά αυτές οι αλλαγές μπορούν να κάνουν μια σημαντική διαφορά στον τρόπο που η φαίνεται  και λειτουργεί η μύτη. Επειδή αυτές οι αλλαγές είναι μικρές, έτσι και το περιθώριο λάθους είναι ακόμη μικρότερο.

Το οίδημα και η τοποθέτηση του τοπικού αναισθητικού στο δέρμα αλλάζουν τη μύτη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, κρύβοντας πολλές από τις λεπτές αλλαγές που έγιναν. Η εμπειρία του χειρουργού στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι αυτό που καθορίζει την επιτυχία.

Ο Πλαστικός Χειρουργός πρέπει να αναγνωρίζει τι αλλαγές θα επιφέρει κάθε κίνηση βλέποντας μόνο το σκελετό της ρινός. Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ επίσης δεν έχει ένα τυποποιημένο σχέδιο ή ένα καθορισμένο αλγόριθμο βημάτων. Ο Πλαστικός Χειρουργός προσαρμόζει κάθε επέμβαση στις ανάγκες του ασθενούς.

Η τιμή της Ρινοπλαστικής

Το κόστος της επέμβασης διαμορφώνεται κυρίως από την πολυπλοκότητα της επέμβασης και κατά συνέπεια από τον απαιτούμενο χειρουργικό χρόνο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Αναμφισβήτητα άλλος ένας παράγοντα είναι η επιλογή του νοσοκομείου. Είναι ευνόητο ότι μια κλινική με αδιαπραγμάτευτες αρχές στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας τείνει να είναι ακριβότερη από κλινικές που απλά διατηρούν το επίπεδο ασφαλείας και μόνο.

Στον τομέα της υγείας και της αισθητικής χειρουργικής είναι ζητούμενο η τελειότητα και όχι μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο. Έτσι, καλό είναι να μην εξετάζουμε πρωτίστως το κόστος αλλά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από το εκάστοτε νοσηλευτικό ίδρυμα και τον ιατρό..

Ρωμαϊκή και Ελληνική μύτη

Η γαμψή μύτη γνωστή και ως Ρωμαϊκή μύτη (aquiline nose)  είναι η μύτη της οποίας η ράχη προέχει και δίνει την αίσθηση ότι είναι κυρτή σε αντίθεση με την Ελληνική μύτη (Greek nose) που είναι ευθεία. Ο όρος aquiline nose προέρχεται από το Λατινικό aquilinus που σημαίνει του αετού καθώς η γαμψή μύτη προσομοιάζει το ράμφος του αετού.

Γαλλική μύτη

Η επονομαζόμενη Γαλλική μύτη παρουσιάζει κοίλο σχήμα στη ράχη και δίνει την αίσθηση ότι η μύτη είναι βραχύτερη και στραμμένη προς τα πάνω ειδικά στην άκρη της. Η τάση μεταξύ των Πλαστικών Χειρουργών είναι να θεωρείται η Ελληνική μύτη το πρότυπο ενώ και η Γαλλική μύτη ταιριάζει σε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών.

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Γαλλικής μύτης είναι ουσιαστικά η γωνία μεταξύ στυλίδας της μύτης και του άνω χείλους που στη Γαλλική μύτη είναι λίγο πάνω από τις 100 μοίρες.

Αρκετά συχνά ασθενείς προσέρχονται στο ιατρείο επιδεικνύοντας μια φωτογραφία κατά κανόνα κάποιας καλλιτέχνιδας ζητώντας να μεταμορφωθεί η μύτη τους σε μια αντίστοιχη Γαλλική μύτη. Η Γαλλική μύτη όμως δεν ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα.

Από τη στιγμή που ο χειρουργός αποφασίσει να δώσει μια Γαλλική μύτη στην ασθενή του θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Γαλλική μύτη είναι βραχύτερη επομένως είναι αρκετά δυσκολότερο να την επαναφέρουμε στο προηγούμενο μήκος αν δεν μας αρέσει.

Πρέπει να είναι κατανοητό από τους ασθενείς ότι ο ρόλος του Πλαστικού Χειρουργού δεν περιορίζεται στο να εκτελέσει μια επέμβαση. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να συμβουλεύσει τον ασθενή του ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις.

Σημιτική μύτη

Κατά καιρούς το σχήμα της μύτης έχει χρησιμοποιηθεί ως φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό για να στιγματίσει έθνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συσχέτιση πχ της γαμψής μύτης με τους Εβραίους κατά του ναζί.

Η συσχέτιση αυτή είναι αντιεπιστημονική καθώς η γαμψή μύτη συναντάται σε ολόκληρη τη νότιο Ευρώπη, Βαλκάνια, Καύκασο , Μέση Ανατολή, Αρμενία, Ιράν και Ασία και όχι μόνο στα Σημιτικά φύλα.

Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η γαμψή μύτη είναι αρκετά κοινή σε Ιθαγενείς της Αμερικής. Το χαρακτηριστικό αυτό θεωρείται τόσο σημαντικό που σύμφωνα με την Renee Ann Cramer argued in CashColorand Colonialism (2005) φυλές Ινδιάνων χωρίς γαμψή μύτη έχουν δυσκολευτεί να λάβουν αναγνώριση από το ομοσπονδιακό κράτος.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό σχήμα μύτης είναι αυτό που συναντούμε στην υποσαχάριο Αφρική με πλατιά βάση και μεγάλους μυκτήρες.

Συμπερασματικά θα έλεγα ότι το σχήμα της μύτης δεν χαρακτηρίζει κανένα έθνος εκτός των αβρών διαφορών μια μύτης ενός καυκάσιου και ενός υποσαχάριου Αφρικανού.

Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να είναι ο σύμβουλος που βοηθά στην σωστή λήψη αποφάσεων. Πρέπει να υποδεικνύουμε αστοχίες στην πρωταρχική επιλογή του ασθενούς εφόσον είναι λάθος και να οδηγούμαστε σε μια συν-απόφαση  με τον ασθενή μας που θα δώσει ένα λειτουργικό αλλά και αισθητικά άρτιο αρμονικό αποτέλεσμα.

Επεξήγηση της ανατομίας της μύτης σε σχέση με τη ρινοπλαστική

Η μύτη σχηματίζεται κυρίως από τα οστά και τους χόνδρους και επενδύεται εξωτερικά από δέρμα, ενώ εσωτερικά από τον βλεννογόνο της ρινός.

Η μύτη μας είναι το όργανο με το οποίο μυρίζουμε, αναπνέουμε, καθαρίζουμε , θερμορυθμίζουμε και υγροποιούμε τον εισπνεόμενο αέρα. Η όσφρηση είναι περαιτέρω ιδιαίτερα σημαντική για τη μνήμη και το συναίσθημά μας.

Χαρακτηριστικό της σημασίας της όσφρησης είναι ότι μια μυρωδιά μπορεί να μας δημιουργήσει ένα γλυκό συναίσθημα χωρίς να μπορούμε να το συνδέσουμε άμεσα με κάτι.

Πολλές φορές στη συνέχεια γίνεται ανάκληση στη μνήμη μιας σύνδεσης του γλυκού συναισθήματος με την μυρωδιά πχ ενός αγαπημένου προσώπου.

Το σχήμα της μύτης εξαρτάται απόλυτα από τη δομή του χόνδρινου και του οστέινου σκελετού της μύτης. Συνηθέστερα οι δυσμορφίες της μύτης εξαρτώνται περισσότερο από τον χόνδρινο σκελετό παρά από τον οστέινο. Τα ρινικά οστά είναι σχετικά μικρά οστά που ενώνονται με το μετωπιαίο οστό και τα δακρυικά οστά.

Το έδαφος της κοιλότητας δεν αφορά τόσο στην αισθητική ρινοπλαστική και δεν κρίνω σκόπιμο να τα περιγράψω στο παρών κείμενο.

Ο χόνδρινος σκελετός αποτελείται από το διάφραγμα και τους άνω και κάτω πλάγιους χόνδρους. Οι άνω πλάγιοι συναντώνται στο κέντρο στην ράχη του διαφράγματος ενώ οι κάτω πλάγιοι έχουν σχήμα U. Οι τελευταίοι έχουν σκέλη τα οποία ουσιαστικά επενδύουν το διάφραγμα και σχηματίζουν τη στυλίδα ανάμεσα στα ρουθούνια μας.

Συνήθη προβλήματα όπως η Καμπούρα στη μύτη ή η στραβή μύτη

Τα συνήθη προβλήματα των ασθενών που προσέρχονται για ρινοπλαστική είναι ότι έχουν γαμψή μύτη ή στραβή μύτη ή καμπούρα στη μύτη ή απλά μεγάλο μήκος και ύψος δηλαδή μια αυθεντικά μεγάλη μύτη. Η τελευταία κατηγορία δεν είναι και η συχνότερη.

Συνηθέστερο είναι να παραπονούνται ότι υπάρχει καμπούρα στη μύτη ή είναι γαμψή δηλαδή με πτωτικό ακρορίνιο. Η καμπούρα μύτης ανατομικά στο μεγαλύτερο ποσοστό σχετίζεται με το διάφραγμα το οποίο είναι ψηλότερο από όσο θα ήταν επιθυμητό. Έτσι αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με το επίμηκες «ξύρισμα» της ράχης του διαφράγματος.

Πότε υπάρχει ανάγκη καταγμάτων στη ρινοπλαστική ?

Ο Πλαστικός Χειρουργός πρέπει να δώσει προσοχή κατά τη ρινοπλαστική ώστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από τον οστέινο σκελετό στον χόνδρινο χωρίς σκαλοπάτι. Άρα είναι σημαντικό να μη γίνει υπερβολική μείωση του ύψους του διαφράγματος ενώ αν υπάρχει συμμετοχή και του ιστού στην καμπούρα να ακολουθήσει και το απαραίτητο τρόχισμα ή οστεοτομία και σε αυτό.

Σε περίπτωση που η μύτη είναι πλατιά στην οστέινη μοίρα της είναι απαραίτητο ο Πλαστικός Χειρουργός να διενεργήσει πλάγιες οστεοτομίες ώστε να μειωθεί το πλάτος της ρίζας της μύτης δηλαδή το κομμάτι της μύτης προς το μέτωπο.

Παραλληλισμός της μύτης με μια κεραμιδοσκεπή

Θα ήταν ίσως αντιληπτό από το μέσο αναγνώστη να φανταστεί ότι η ανατομία της μύτης μοιάζει με μια πυραμίδα ή με μια κεραμιδοσκεπή που στο μέσον της χωρίζεται από έναν τοίχο (διάφραγμα).

Αν το ύψος του μεσαίου τοίχου (διάφραγμα) είναι μεγάλο τότε προβάλλει πάνω από τη σκεπή (δέρμα) σαν καμπούρα. Κάποιες φορές ασθενείς παραπονούνται ότι έχουν πολύ χοντρή μύτη ειδικά στην άκρη της. Αυτή η ανατομία μύτης ονομάζεται box shaped δηλαδή δίκην κυτίου.

Σε αυτή την περίπτωση ρινοπλαστική στοχεύει στην λέπτυνση αφαιρώντας μια λωρίδα των κάτω πλαγίων αφήνοντας πίσω τουλάχιστον  0,7 cm για τη στήριξη των πτερυγίων της ρινός. Ο καλύτερος Πλαστικός Χειρουργός για ρινοπλαστικη οφείλει  να κατανοεί το πρόβλημα και την ανατομία της μύτης.

Ο καλύτερος Πλαστικός Χειρουργός για ρινοπλαστικη πρέπει να κατανοεί με την κλινική παρατήρηση και εξέταση τον λόγο μιας εξωτερικής δυσμορφίας στην ανατομία της μύτης. Περαιτέρω ο Πλαστικός Χειρουργός πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει στον ασθενή το πρόβλημα και να συναποφασίσουν για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Η σημασία της τοπικής αναισθησίας

Όταν έχει κοιμηθεί ο ασθενής και πριν ξεκινήσει η Ρινοπλαστικη  διενεργείται η τοπική αναισθησία. Μπορεί να σας φαντάζει οξύμωρο αλλά η χορήγηση τοπικής αναισθησίας στην Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ είναι ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της επέμβασης.

Η ένεση με τοπικό αναισθητικό έχει το διττό ρόλο. Αφενός να προλάβει την μετάδοση ερεθισμάτων από την περιοχή προς τον εγκέφαλο με συνέπεια να μην πονά ο ασθενής κατά την μετεγχειρητική περίοδο και αφετέρου να δημιουργεί συνθήκες αιμόστασης για ένα αναίμακτο χειρουργείο.

Αυτό επιτυγχάνεται διότι το διάλυμα της τοπικής αναισθησίας αναμιγνύεται με αδρεναλίνη 1:100000 το οποίο συσπά έντονα το αιμοφόρα αγγεία της μύτης.

Σημαντικό ρόλο για την αποτροπή της πιθανής μετεγχειρητικής ρινορραγίας διαδραματίζει η πλημμελής αιμόσταση με διπολική διαθερμία.

Με την αιμόσταση αποτρέπουμε την πιθανότητα μετεγχειρητικής ρινορραγίας αλλά και τον έντονο μωλωπισμό. Βλέπετε ότι για κάθε πιθανή επιπλοκή λαμβάνονται αντίμετρα.

H επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στην Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ επιτυγχάνεται όταν ο ιατρός ακούει προσεκτικά τον/την ασθενή του ώστε να αντιληφθεί ποιες είναι οι προσδοκίες του και να αναλύσει διεξοδικά τις δυνατότητες επίτευξης του στόχου.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει ένα μοτίβο που αρμόζει σε κάθε πρόσωπο. Είναι ευνόητο ότι οι αλλαγές σε μια σκολιωτική, λοξή, καμπουρωτή, γαμψή μύτη είναι θεμιτές.

Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται κάποιες φορές οι ασθενείς είναι ότι οι δραματικές αλλαγές στο μήκος και στην ανύψωση του ακρορινίου είναι ανεπιθύμητες.

Δεν είναι θεμιτό για παράδειγμα να αλλάξεις σε ένα μακρόστενο αλλά συνάμα γεμάτο αντρικό πρόσωπο μια μύτη με μεγάλη ανύψωση του ακρορινίου (Γαλλική μύτη).

Αντιθέτως, σε ένα λεπτό γυναικείο πρόσωπο μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά με τον βέλτιστο τρόπο.

Η προσπέλαση

Η προσπέλαση του σκελετού της ρινός στη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ μπορεί να γίνει ως Κλειστή Ρινοπλαστικη με τομές μέσα στη μύτη σας ή Ανοικτή Ρινοπλαστικη  μέσω μιας μικρής εξωτερικής τομής στη στυλίδα στη βάση της μύτης σας, μεταξύ των ρουθουνιών σας.

Ακολουθεί η παρασκευή και διαχωρισμός του δέρματος από το χόνδρο και τα ρινικά οστά. Εν συνεχεία ακολουθούν οι προσαρμογές στις δομές που θα φέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Μπορεί να αλλάξει το σχήμα των ρινικών οστών ή του χόνδρου σας με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για μικρές αλλαγές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χόνδρος που λαμβάνεται από το διάφραγμα ή από το αυτί σας.

Για μεγαλύτερες αλλαγές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χόνδρος από τα πλευρά σας.. Μετά από αυτές τις αλλαγές, επανατοποθετείται το δέρμα της μύτης ελέγχεται και συγκλείεται το τραύμα.

Εάν το διαχωριστικό τοίχωμα μεταξύ των δύο πλευρών της μύτης (διάφραγμα) παρεκκλίνει διενεργείται η διαφραγματοπλαστική για να βελτιωθεί η αναπνοή σας.

Μετά την επέμβαση, παραμένετε σε ένα δωμάτιο ανάρρωσης, με εξειδικευμένο προσωπικό.

Μετά την επέμβαση: Μετά τη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ξεκουραστείτε στο κρεβάτι με το κεφάλι σας σε θέση υψηλότερη από το στήθος σας, για τη μείωση της αιμορραγίας και πρήξιμο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εσωτερικοί νάρθηκες παραμένουν για μία έως επτά ημέρες μετά τη Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ. Ο εξωτερικός νάρθηκας παραμένει στη μύτη σας για μία εβδομάδα και προσφέρει προστασία από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν.

Ελαφρά αιμορραγία , βλεννόρροια και πήγματα κοινά για λίγες ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση ή μετά την αφαίρεση του επιδέσμου. Ο γιατρός σας μπορεί να τοποθετήσει ένα “μαξιλάρι γάζα” κάτω από τη μύτη σας για να απορροφήσει τα υγρά.

Πολύ μικρές αλλαγές στη δομή της μύτης σας – συχνά μετριούνται σε χιλιοστά – μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά στο πώς φαίνεται η μύτη σας μετά την Ρινοπλαστικη.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων , ένας έμπειρος στην Ρινοπλαστικη – πλαστικη μυτησ χειρουργός μπορεί να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο ακόμη εμπειρότερος θα σας προειδοποιήσει ή ακόμα και θα σας αποτρέψει αν δεν είστε κατάλληλος υποψήφιος.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβληθεί σε επέμβαση ή ακόμα και αναίμακτη Ρινοπλαστικη, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον ένα έτος για τη δευτερογενή ρινοπλαστικη.

Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας

Ιδιαιτερότητες ρινοπλαστικής

Είναι ευνόητο ότι η χειρουργημένη μύτη είναι πολύ δυσκολότερη αποστολή για τον ειδικό καθώς όλες οι δομές και ιστοί της μύτης παρουσιάζουν μετεγχειρητική ίνωση. Ετσι, η επέμβαση καθίσταται χρονοβόρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέγουμε ως ασθενείς να μας αναλάβει ένας ικανός χειρουργός αλλά είναι εξίσου σημαντικό εμείς οι χειρουργοί να επιλέγουμε τις αισθητικές ρινοπλαστικές επεμβάσεις που θα κάνουμε.

Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας και Ρινοπλαστική

Ένα ποσοστό ανθρώπων έχει προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι υποχρέωσή μας να διαγνώσουμε στην προεγχειρητική συζήτηση τέτοιες περιπτώσεις (Body Dysmorphic Disorder – Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας). Πολλές φορές αυτό είναι δύσκολο και χρειάζεται προσοχή καθώς οι ασθενείς αυτοί είναι “εκπαιδευμένοι” από τις αλλεπάλληλες απορρίψεις από προηγούμενους χειρουργούς. Τέλος θεωρώ ότι το πιθανό οικονομικό όφελος του χειρουργού αλλά και η οικονομικότερη επέμβαση στην οποία μπορεί να συμφωνήσει ασθενής – χειρουργός είναι μια μεγάλη παγίδα. Οι χρυσές ευκαιρίες ειδικά σε μια ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΥΤΗΣ πολλές φορές αποδεικνύονται αρκετά ακριβές τόσο οικονομικά όσο και σε ψυχολογικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ρινοπλαστική – Wikipedia
Ωτοπλαστική
Βλεφαροπλαστική
Ανόρθωση προσώπου-λαιμού, λίφτινγκ
Mini facelift
Ανόρθωση φρυδιών
Μεταμόσχευση μαλλιών

Ρινοπλαστική σε γαμψή μύτη με έντονα κυρτό και πτωτικό ακρορίνιο

Επανορθωτική δευτερογενής ρινοπλαστική για την αποκατάσταση της συμμετρίας των ρουθουνιών και της προβολής της μύτης μετά από παλαιά επέμβαση. Τα ρουθούνια είχαν στενέψει και η μύτη είχε βραχυνθεί υπερβολικά. Η αστοχίες αυτές προκαλούσαν πέρα από αισθητικό και ψυχολογικό πρόβλημα έντονη δυσχέρεια στην αναπνοή. Η ασθενής είναι ικανοποιημένη και μπορεί και αναπνέει σωστά.

Επανεπέμβαση μετά από αποτυχημένη Ρινοπλαστική προ έτους σε άλλο χειρουργό. Ο ασθενής δεν είχε μείνει ικανοποιημένος απο το αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχε εντονότερη αναπνευστική δυσχέρεια. Αυτό είναι η 3 μηνών μετεγχειρητική του εικόνα ευχαριστημένος τόσο στο αισθητικό όσο και στο λειτουργικό σκέλος.

Επανορθωτική ρινοπλαστική μετά από ακρωτηριαστικό έγκαυμα με ρινοπαρειακούς κρημνούς.

Επέμβαση
Ρινοπλαστική

Περίοδος ανάρρωσης
5 – 10 ημέρες

Διάρκεια επέμβασης
1,5 – 2,5 ώρες