Ρινοπλαστικη Κοστος (Πλαστική μύτης)

Ρινοπλαστικη και κόστος ρινοπλαστικής: Η ρινοπλαστικη είναι η επέμβαση που μας επιτρέπει να διορθώσουμε το σχήμα της μύτης, το μέγεθος των ρουθουνιών, τη γωνία της ρινός με το άνω χείλος, αλλά και να αποκαταστήσουμε λειτουργικά προβλήματα της αναπνοής (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, μετατραυματικές ή συγγενείς δυσμορφίες). Το κόστος της εξαρτάται από τον απαιτούμενο χειρουργικό χρόνο.